Miniflippat klassrum

Jag har följt diskussionen om att “flippa klassrum” (från eng, flipped classroom). Framförallt har jag på Edcamp mött Daniel Barker mfl som gått från ord till handling och tagit del av deras högst konkreta lärarerfarenheter – och fått problematisera det hela. Jag har tänkt att jag skulle prova nu i höst. Sedan har jag insett att det här med att byta skola och kommun är något som tar lite mer tid och kraft än jag tänkt, även om det absolut är värt det och varmt rekommenderas. Framförallt är det lite tungt när IT-infrastrukturen inte är särskilt väl utbyggd (vilket jag f ö hade ett mycket intressant samtal om med nämndordföranden för samma kommun och skola).

Mången goda idéer har stupat på att man sagt “Vi gör det sen!”, “Det är en bra idé, men just nu…”, “Vi måste bilda en projektgrupp först som gör en projektplan”, “Vi måste höra med ledningen först och få OK”, “Vi måste först formulera SMARTa mål”...

Jag är en smula skeptisk mot stora skolprojekt. Min dystra erfarenhet är tyvärr att de alltför ofta stupar någonstans på vägen och väldigt ofta avbryts innan de är färdiga. Innan utvärdering förväntas man sedan kasta sig över nästa stora projekt eller idé eller trend. Med följd av en viss uppgivenhet och reformtrötthet som är dyster men ändå faktiskt fullt förståelig i belysningen av tidigare erfarenheter:

“Sitt still i båten Magnus, snart kommer det ändå något helt nytt som omkullkastar även detta”, som en erfaren kollega sa när jag min första termin trodde på rektors PPT “Nu ska vi införa Balanserade Styrkort” (vilket sedan lades ned ett år senare).

Nåja, jag är nu inte sådan att jag sitter still i båten. Jag väntar inte heller på att framtiden ska komma, jag försöker efter bästa förmåga vara med och forma den. Om man nu inte orkar med eller tror riktigt på Det Stora Projektet så kan det finnas klara fördelar med Det Lilla Projektet:

 • Kräver mindre tid, kraft, energi, resurser
 • Kräver färre inblandade intressenter
 • Kräver färre “tillstånd” (ofta gäller hursom “lättare få förlåtelse än tillåtelse”)
 • Lättare följa upp då det är överblickbart och ger snabb respons
 • Lättare utvärdera

Sagt och gjort. Just nu finns inte tiden och kraften att spela in video med magistern som undervisar. Det är, enligt de som provat på allvar, att föredra – eleverna gillar sin lärare och är van vid sin lärares sätt att undervisa på, men:

Det bästa får aldrig bli det godas fiende

Så jag gjorde en kompromiss för att i alla fall inleda projektet och gå från “sen-nån-gång”, till “jag-gör-det-nu” genom att helt enkelt snabbskanna youtube efter andra lärare som lagt upp några vettiga lektioner som passar in där vi just nu befinner oss. Bingo!

MatteSvenne beskriver tallinjen heltal. Det var bara att skapa korta-länkar och lägga ut till eleverna i det digitala uppgiftssystemet. Samt ha en lektion i vad de förväntas göra:

“Titta på klippet, försök förstå precis som i klassrummets undervisning. Titta gärna flera gånger. Magistern går ofta på föreläsningar och kurser flera gånger eftersom han stundtals är smula tröglärd. Vi kommer inte att titta på klippet tillsammans, utan utgå från att alla har sett det och börja där.”

Och ja – det fungerade. Eleverna hade tittat. De hade förstått. Undervisningen när vi träffades tillsammans i klassrummet kunde börja på en högre nivå direkt från start av lektionen. En elev sa spontant:

Klippet var lite knepigt i början, men jag såg det flera gånger och nu känns det verkligen som om jag förstått. Det är kul.

Mer utvärdering än så behöver knappast göras. Vi fortsätter nu med tallinjen decimaltal. Så småningom kanske magistern börjar lägga ut egna filmer. Två elever har också själva gjort en film om likamedtecknet! Det har inspirerat mig att göra ett mindre projekt där vi ska göra filmer om bland annat detta med mål att visa dem för lågstadiet (men främst med syfte att eleverna äntligen på allvar ska förstå likamed!)

Jag tror inte det flippade klassrummet kommer att revolutionera skolan. Men jag tror absolut att det är ett verktyg som kan göra nytta i mången lärares verktygslåda, utifrån att lärare, enligt Lärarnas yrkesetik i sin yrkesutövning…

…förbinder sig ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande … stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande för sina studier. /Lärares yrkestik

Kommentarer (4)

 1. Carina skriver:

  Skulle gärna vilja testa men när alla elever inte har tillgång till dator eller Internet hemma ser jag stora svårigheter. Men idén är bra.

  • magnus skriver:

   Det kan förstås vara ett problem. Barnens skola förutsätter dock att alla har tillgång – alla läxor och all info finns endast digitalt. Tror vi snart är där.

   Själv erbjuder jag de elever som säger sig inte ha tillgång till dator (eller snarare internet – de som inte har tillgång till dator har, där jag arbetar nu, tillgång till en smartphone med youtubemöjlighet!) att låna klassrummets efter skoltid.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)