Metoder eller Lärare?

IMG_8982

Från seminarium med Barbro Westlund, konferens “Mellanstadiet” Skolporten

Idag fick jag en viktig paus från undervisningen på Skapaskolan för riktig kompetensutveckling. Jag och kollegan (vilka delar på 42 elever i ett gemensamt klassrum, standardpaviljong med tidsenlig möblering) gick tillsammans – för vi vet ju att det då alltid blir så mycket mer kvar efteråt än om man kommer tillbaks ensam med något.

Det blev en höjdardag med mycken inspiration, nya insikter och en grund att ta nya steg vidare ifrån. Barbro Westlund, Anna Karlefjäll och Inger Nordheden hade olika ingångar, men samma tydliga budskap att det faktiskt alltid handlar om lärares professionella bedömning och vägval. God undervisning rymmer många beståndsdelar och måste ses i sin kontext.

Du som följer mig på twitter fick dig en hel del citat till livs. Här bara ett fåtal :

“Det är aldrig metoder som undervisar. Det är alltid lärare.” /Barbro Westlund

Läsinlärning uppstår inte genom att enbart läsa mycket. Att läsningen flyter är dock en nödvändig om än ej tillräcklig förutsättning och detta måste förstås övas. Förståelsen uppstår dock långt innan avkodningen!

“Formativ bedömning måste stå på två ben:

  • Återkoppling till läraren
  • Återkoppling till eleven

Idag har många utvecklat metodik för det senare, men tappat bort det första. Det gör att det haltar.

Vad kallade vi ‘formativ bedömning’ innan begreppet fanns? God Undervisning. /Anna Karlefjärd

Lärares ansvar för att medvetet välja metoder, stoff, arbetsformer, bedömningsformer gjordes också väldigt tydligt. Det är just det som gör att vem-som-helst faktiskt inte kan kliva in och vara lärare. Att leda en grupp är bara en delförmåga (också den nödvändig men ej tillräcklig).

Lärare frågar för ofta “får man göra si eller så?”. Det finns ju en skollag, en läroplan och några andra förordningar, samt Skolverkets Allmänna råd (som trots namnet ska följas om man inte kan visa att det man gör fungerar minst lika bra). Dessa och inget annat reglerar vad man får och inte får göra. Får får inte får, får får lamm!

“Värna friutrymmet! Desto mer svar vi vill ha, desto mer utförare blir vi.”

För nog har vi ändå en yrkeslegitimation av en anledning?

Kommentarer (2)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)