Lärarsläpp på Sett

Idag var jag för första gången på SETT-dagarna. Klart inspirerande, även om mässkaffet var lika ickeprisvärt som vanligt. På SETT erbjuds en mängd seminarier, men man kan man inte boka sin plats innan utan först-till-kvarn gäller, vilket förklarar klippet ovan. Det är Josef Sahlin och Martin Braekken Fernström från Årstaskolan som strax ska berätta om Viktigt och på riktigt.
I hastigheten säger jag också fel. Det ska förstås vara “Viktigt på riktigt” och inte tvärtom. Självklart men ändå viktigt att vi pratar om tänker jag.
viktigtpariktigtThe pupils should not be entertained, but engaged.
Eleverna ska inte bli underhållna, men engagerade.
Senare på dagen Rundabordssamtal #2. Klar intressant och givande, även om jag inte kan låta bli att fundera varför man väljer att kalla en klassisk paneldiskussion för rundabord. Lite långt blir det också med två timmar, konstaterar flera av oss som sitter i publiken när vi skickar lappar mellan varandra meddels Twitter. Samtidigt som idén väcks att kombinera Rundabordssamtal med Edcamp. Och inte bara idén, vi har redan bokat in ett planeringsmöte…
Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.
Det viktigaste med tillställningar som SETT är förstås alla möten lärare/människor emellan (i 3D). I dessa möten mellan engagerade människor skapas frön till god undervisning och riktig skolutveckling vill jag påstå.
Viktigt och på riktigt!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)