Lärarnas Ansvarsnämnd

För nästan ett år sedan fick jag brev från Regeringskansliet ang Lärarnas Ansvarsnämnd. Sedan dess har det varit tyst. Delvis fullt förståeligt, då legitimationsansökningsprocessen ju haft sina barnsjukdomar. Idag kom dock ett nytt brev, denna gång från Skolverket, där Lärarnas Ansvarsnämnd rent kanslimässigt huserar.

Till dags dato har ungefär hälften av de som sökt sin lärarlegitimation tilldelats ett beslut.

En första anmälan till Lärarnas Ansvarsnämnd har inkommit, nämnden kommer att sammankallas i början av 2013 för att fälla sitt första avgörande.

Spännande tillvaro! Idag och igår har jag tagit tjänstledigt från skolan för att leda seminarium kring Lärares yrkesetik för lärarstudenter. Även det känns viktigt. En av de saker som lyfts på seminariet är frågan huruvida läraryrket kan betraktas som en profession eller ej. En del i detta är förekomsten av yrkeslegitimation. Där brukar jag försöka vara tydlig:

Det är skillnad på Behörighet och Legitimation. En behörighet kan man aldrig bli av med. Det spelar ingen roll hur jag beter mig, men jag blir aldrig obehörig lärare – ty mina akademiska poäng kan ingen pilla på. En legitimation kan man däremot bli av med. Om legitimationen ska vara något värd kan dock inte alla få behålla den. Men att mista sin legitimation är förstås ett djupt ingripande i den enskildas liv. Ni förstår att det blir en känslig men viktig gränsdragning här…

På vilka grunder kan då en legitimerad lärare mista sin legitimation? Om man som lärare:

 • varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning,
 • i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas,
 • på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande,
 • på annat sätt är särskilt olämplig att bedriva undervisning,
 • inte följt ett föreläggande från nämnden om att genomgå en läkarundersökning, eller
 • själv begär att legitimationen ska återkallas,

kan man mista sin lärarlegitimation. För alltid eller tidsbegränsat.

Det finns även möjlighet för Ansvarsnämnden att tilldela en varning, samt efter ansökan återge legitimation till den som mist den. Jag kan tänka mig att det blir en grannlaga uppgift att reda i detta, jag är mycket glad att jag fått chansen att prata med ledamöter från den Skotska motsvarigheten GTCS, vilka haft motsvarande system i många år nu.

Innan ärenden kommer till Ansvarsnämnden ska de utredas av Skolinspektionen. Vem som helst kan anmäla legitimerade lärare till inspektionen. Kommer detta att slå väl ut? Kommer det att bli få eller många anmälningar? Från vem? Hur många avgöranden kommer att göras? Kommer läraryrkets status att höjas? Kommer lärare att på ett annat sätt freda sin profession som legitimerade?

Den som lever får se! Framtiden kommer dock inte till oss – vi är med och skapar den.

Kommentarer (6)

  • magnus skriver:

   Ja, det blir intressant att se hur det blir med det. Tror det finns en tanke med att anmälningarna ska passera igenom Skolinspektionen, vars utredning ska visa om det finns anledning att dra ärendet inför nämnden eller inte.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)