Lärare gör skillnad

“Blygsamhet är en prydnad man kommer mycket längre utan…”

För ett antal år sedan skickade journalisten Catherina Ronsten ut frågan “har ni några lärare som betytt något för er?”. Hon blev dränkt i berättelser. Hon intervjuade några av de som hörde av sig – och sökte sedan upp lärarna som beskrivits och intervjuade de med. Allt sammanställdes i en bok med titel “Betydelsefulla lärare”. Jag berättade där om min mellanstadiemagister, som i högsta grad är ansvarig för att jag blev lärare.

Efter detta projekt följde flera liknande för Catherina. Nu har boken gjorts om för tredje gången med ny layout och namn: “Lärare gör skillnad!”

Jag hävdar att det i allra högsta grad är sant – lärare gör skillnad. På gott och ont. Mest på gott. Alla har vi haft lärare som gjort ont. Men det har vi i allmänhet klarat av, på köpet lärt oss något av och utvecklats som människor. Vi har också alla haft lärare som gjort gott. Lärare som sett oss, sett vår potential, blåst på glöden och hållit brandkåren borta. Lärare gör skillnad. Låt det också göra skillnad att vara lärare.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)