Lärarcoacher

Stockholm “En skola i världsklass” stad har precis låtit åtta av sina lärare få en deltidsanställning som lärarcoacher. De ska om jag förstått det hela rätt arbeta kvar på sina skolor 40% och vara coacher åt andra lärare på 60%. De ska INTE vara “expertlärare” eller “superlärare” som kommer ut och berättar var skåpet ska stå och mjölet malas, utan arbeta med att coacha.

Vi har två öron och en mun, och det av en särskild anledning.

“Om en vis gammal uggla berätta jag ska. Ju mera hon hörde, ju mindre hon sa. Ju mindre hon sa, desto mer fick hon höra. Så borde alla mänskor göra” /låt av Systrarna Klack som just nu råkade höras här hemma

Jag vet att riktig coaching kan vara bra. Om den är på riktigt. Om den är – eller blir – efterfrågad. Själv har jag periodvis använt mig av det och brukar också ta alla möjligheter som finns att låta mig intervjuas – inte i första hand för att jag vill synas, utan för att få en chans att få syn på mig själv. Jag skulle gärna se att coaching var en naturlig del av läraryrket och inte något man tog till när man upplever problem, utan som en del i att fortsätta utveckla och utvecklas.

–Rent praktiskt kan det vara att man kanske följer med läraren under en dag och har samtal och analyserar med den man ska coacha, säger Karin Andrén, en av coacherna.

–Lärare framställs ofta som gnälliga, trötta och inte förändringsbenägna. Men vi tror att alla faktiskt vill lyckas. De som jobbar som lärare är vardagshjältar, säger Katarina Ericsson, en annan av coacherna.

–Det finns en brist på tid att prata pedagogik i dag. Man hinner inte bland alla arbetsuppgifter, säger Joanna Schéele.

I studien/rapporten “Synligt lärande” lyfts också “videoanalys av undervisningen” som det som har störst positiv effekt kring undervisningen. Själv lät jag för några år sedan två lärarstudenter videofilma mig till sitt examensarbete. Det var oerhört tufft att se sig själv. De lät dessutom en utomstående lärare, erkänt duktig på Non-Violent-Communication titta och kommentera. Det var riktigt tufft. Men för mig oerhört lärorikt och något som de facto förändrat min undervisning och mitt tänkande mer än många långa fortbildningsdagar med vackra powerpoints. Learning study har också studerats vetenskapligt, och här verkar argumenten övertygande att det fungerar.

Men det kräver förstås tid, kunskap och engagemang. Svaret på frågan “What’s in it for me?” måste besvaras. Andra uppgifter måste prioriteras ned och helt enkelt tas bort. Först då kan verklig förändring och utveckling ta fart. Underifrån, inifrån.

–Det är bra att man utnyttjar lärarnas specialistkompetens till att förbättra måluppfyllnaden, säger LRs distriktsordförande Lisbeth Wållberg.

Jag tror Lisbeth instämmer i att det inte bara är “bra”, det är “en absolut förutsättning”. För övrigt anser jag att lärare måste utveckla en ödmjuk orubblighet. Här kan lärarcoacher fylla en funktion.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)