Kontroll och motivation

Läser i dagens tidning att tre grundläggande behov behöver tillgodoses, enligt motivationsforskarna Deci/Ryan:

  • att känna sig kompetent
  • att uppleva autonomi, det vill säga självbestämmande
  • att ha relationer till andra

Jag tänker att detta handlar om såväl lärare som elever… Även om formerna sannolikt behöver vara olika för vuxna och barn (imorgon ska jag på seminarium om lärande och hjärnan, återkommer!).

“lärare skulle kanske må bra av att sätta sig på kafé och förbereda en lektion i stället för att sitta i ett rum där det sitter fyra andra lärare och telefonen ringer. Det finns idag mer regler att de ska vara på skolan hela arbetsdagen vilket förmodligen hämmar motivationen. Att känna sig kontrollerad av en skolledning är ganska dåligt för autonomin, säger Tomas Jungert” /SvD 26/11-12

Ja, det är inte mycket att tillägga. Jag är gärna på skolan och förbereder, följer upp och utvecklar min undervisning tillsammans med mina kollegor. Men för mig är det oerhört viktigt att valet och autonomin är min. Det måste helt enkelt vara mitt professionella avgörande och beslut! Annars är jag inte med. Detta var en anledning till att jag bytte skola och kommun i början av hösten. Det är befriande att ha en skolledning som visar en förtroende, vilket ger utdelning även i den tid och kraft jag satsar tillbaks. Simple as that!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)