Kongressen: konklusioner & konkretisering

Förra veckan avrundades med att hundratals genuint skolintresserade lärare och andra möttes för att tillsammans dryfta högt och lågt på Lärarnas Riksförbunds kongress. 144 av oss var valda kongressombud och på det styrelse, valberedning, kanslipersonal mfl. Dessutom ett antal inbjudna gäster.

Invigningen på Operans Rotunda var storstilad, med bildning och kultur i högsätet, bland annat med pianostycken och föreställning från Skapande skola om utanförskap och att våga vara sig själv. Bland de många goda talen (avgående förbundsordförande Bo Jansson, utbildningsminister Gustav Fridolin, Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra samt Mary Bousted, generalsekreterare för Association of Teachers and Lecturers) även ett riktigt bra tal av prins Daniel:

Ni är viktiga för era elever, för de är viktiga för er.

Det land som inte är vän med sina lärare kommer inte att lyckas.

Kongressen behandlade sedan flera hundra motioner och ett antal propositioner. Samt fler goda tal: gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialic’, Sacos ordförande Göran Arrius, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, ordföranden för Sveriges elevkårer Emil Gustavsson. Kongressen var aktiv till sent in på småtimmarna. En av kvällarna även stor fest i Blå Hallen, med dans i Gyllene salen. Häftigt, lite som Nobelfest på flera sätt – vittert och gott. Extra kul att här även träffa mellanstadiemagistern som fick in mig på lärarbanan. Vi är båda yrkesverksamma lärare som inte kunnat hålla oss ifrån att även bli förtroendevalda företrädare för Lärarnas riksförbund. Vi tycker saker och vi gör det högt, men med respekt.

Viktiga val till förbundsstyrelse & presidium, decharge (granskare av förvaltning), revisorer (granskare av ekonomi), arvoderingsnämnd samt valberedning gjordes också.

Jag anser det vara sunt och bra att vi har flera goda kandidater att göra ett medvetet val bland.

Vår nya förbundsordförande Åsa Fahlén levererade förstås redan första dagen på nya jobbet (hon har dock kvar sin lärartjänst, det är lite betyg och annat som ska sättas):

Idag redovisar kongressdelegationen i Södertörn vad man gjort för kommunombuden/distriktsstyrelsen. Demokrati är viktigt i alla led! Nu återstår ”bara” att konkretisera allt vi kom överens om att verka för. Det blir inte enkelt, men är ack så viktigt – för allas vår framtid. Och det görs bäst tillsammans.

Den stora diskussionen ska ske innan beslut.

Nu kör vi!

Kommentarer (2)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)