Karriärvägar = Elevresultat

IMG_0276Tänkte skriva spontana tankar från seminarium “Karriärvägar i skolan höjer elevresultaten”, men fastnade i att främst citera panelens ord. Något att förhålla sig till!

Ett syfte med karriärreformen är att höja elevernas resultat, ett annat är att höja läraryrkets attraktivitet. Själv tycker jag det första bör användas som en form av lackmustest på det vi gör på alla nivåer i skolan: Förstärker detta möjligheterna till bättre elevresultat? /Anna Ekström, gd Skolverket

“Jag ser mig inte som arbetsledande, utan som en representant för ett professionellt kollegium” /Jacob Möllstam, lärare

“Förr hade förvaltningen utvecklingsuppdrag som gick ner i verksamheten och sedan skulle rapporteras. Nu använder man förstelärarna till att istället identifiera vad verksamheten har för behov, arbeta med dem och sedan rapportera uppåt”

“Kan vi organisera skolan så att lärare ges förutsättningar för att skapa god undervisning? Jag ser att vi måste skapa en kultur av kollegialt samarbete och gemensam utveckling. “/Anna Ekström

IMG_0279

“Förstelärare bör först och främst hamna på skolor som har sämst resultat” /Anna Ekström

“Den lärare finns inte idag som klarar lärararbetet på egen hand. Det är ett arbete som behöver göras tillsammans. Högre resultat kräver kollegialt lärande om lärande, vilket är det mest akademiskt komplicerade man kan ägna sig åt” /Johanna Jaara Åstrand, ordf Lärarförbundet

Det handlar förstås om att skapa en kultur där alla lyfter varandra. Hur vill vi egentligen ha det tillsammans?

“Vi är alla överens att det är en bra reform. OM den görs bra. Denna förutsättning råder idag tyvärr inte överallt, man gör på väldigt olika sätt över landet, en del lyckade, en del mindre lyckade. Det finns en väldigt stor osäkerhet där ute, ofta ser vi förvånansvärt ogenomtänkt genomförande.” /Per Kornhall, författare

“Att inte ge förstelärare tillsvidareanställning är att tumma på ordet ‘karriär’. En karriär innebär ett tydligt steg vidare.” /Per Kornhall

“Vi kan inte stanna vid att det skulle vara en lönereform. Det krävs förstås att uppdraget ges den tid, resurser och möjligheter som krävs för att det ska göra skillnad” /Johanna Jaara Åstrand

“Jag är orolig över alla de förstelärare som kommer att gå in i väggen då de inte fått reella möjligheter att utföra ett uppdrag som det ändå finns stora förväntningar på” /Per Kornhall

“Får man ett tydligt mandat och begränsat uppdrag blir det mycket enklare.” /Jacob Möllstam

“En framgångsfaktor är om fokus verkligen hamnar på kollegialt lärande. En annan framgångsfaktor är att det är ett tydligt uppdrag och mandat. En tredje framgångsfaktor är att det finns tid till uppdraget.” /Anna Ekström

Tid och möjlighet – absolut. Mandat – absolut. Sedan tänker jag att uppdraget förstås bör göras tydligt, men att detta också är något som vi i professionen måste äga. Ett supertydligt uppdrag som utformats av icke-yrkesverksamma-lärare ger jag inte mycket för.

“För 25 år sedan beslutade Sveriges riksdag att ansvar för kvalitet och utveckling skulle ligga hos kommuner (och senare även privata huvudmän).” /Anna Ekström

Nu är det upp till bevis att också ta detta ansvar. Inte i ord, utan i handling!

“OECD är tydliga; bygg riktiga karriärsystem och värna en likvärdig skola” /Per Kornhall

“Det räcker inte att bara prata om kollegialt lärande här på scen. Det måste också göras, i den konkreta verksamheten” /Anna Ekström

“Att sitta ner och prata tillsammans om sin undervisning är ett sätt att ha kollegialt lärande. Att utforma en undervisning tillsammans är också kollegialt lärande. Att samla en massa kollegor i ett rum leder inte självklart till kollegialt lärande, det kräver struktur och organisation” /Jacob Möllstam

“När vi pratar om läraryrkets attraktivitet använder vi faktiskt ordet ‘alarmerande’, vilket är väldigt ovanligt på kanslisvenska och långt bortom ‘oroliga'” /Anna Ekström

“Nu har du vid 28 års ålder blivit förstelärare och tänker inte bli rektor. Är karriären därmed klar?” /Johanna Koljonen till Jacob

“Den enda de facto karriär du kan göra idag är att byta rektor och arbetsgivare. Det handlar inte om hur du är som lärare, utan hur villig du är att flytta” /Per Kornhall

Ingenjörer som gör karriär får ibland arbetsledande uppgifter, men oavsett alltid högre lön?

“Det uppdrag vi har; att nå varje unge; handlar om att vi måste tänka mer utifrån gemensam och enskil specialisering” /Johanna Jaara Åstrand

“Att utse förstelärare behöver göras mer utifrån meritokratisk utgångspunkt, det är en tydlig puck till huvudmännen” /Koljonen

“Vi har fördubblat antalet svenskar som disputerar. Men samtidigt har antalet lektorer i skolan minskat! Detta måste åtgärdas och är faktiskt lågt hängande frukt.” /Anna Ekström

Så viktigt att vi nu inte slarvar bort fortsättningen!

 

 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)