Huvudmannaskapsåtertagande?

IMG_0171 Om en lärare över tid brister i sin yrkesutövning kan fråntas sin lärarlegitimation och därmed rätt att verka som lärare. Borde inte samma sak gälla huvudmän som över tid visar att de inte klarar av att ordna en skola som ger varje elev de möjligheter i livet som staten via skollagen stadgar? Jo, säger Åsa Melander i ett kort seminarium på Bokmässan.

En rektor som som i Hackney säger

Jag har ett tryggt jobb som är bra betalt. Jag har egentligen inga ambitioner och tror inte på eleverna eller på att de ska lyckas. Men jag har budget i balans.

– blir enligt uppgift inte långlivad som rektor i Hackney. Rektor förväntas ta ansvar för att göra vad den kan för att varje unge ska lyckas och när andra hänsyn än det blir rådande är ingen nådig. Rektor tillbringar enligt uppgift det mesta av sin tid med att följa undervisning; vara i klassrum, ge återkoppling, stödja lärare, stödja elever. Skolorna i Hackney fråntogs helt den kommunala styrningen utan sattes som jag förstod det under en stiftelse med enda mål att höja resultaten. När man slapp ta lokalpolitisk hänsyn kunde man äntligen ta de beslut som var nödvändiga, om än inte helt populära. Exempelvis lägga ner pojkskolan som hade väldigt få sökande, många tvångsplacerade och usla resultat – men som högljudda väljare ville ha kvar av nostalgiska skäl.

IMG_0153Det handlar enligt Åsa också om att skapa en tydlig förväntansbild från hela samhället att skolan faktiskt ska göra skillnad, att skolan är viktig och att lärare och rektorer är naturliga auktoriteter väl värda att lyssna på. Det finns inga centrala riktlinjer för mobilförbud och liknande, utan det är upp till varje skola att bestämma:

Såhär vill vi ha det här och såhär gör vi. Om du väljer att gå här är det vad du har att förhålla dig till. Du kan påverka en del, men inte detta.

Bakom detta finns, enligt Åsa, också tydliga maktmedel i form av olika konsekvenser som i Sverige knappt vore tänkbara. Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå, men det ger om inget annat en tydlig signal om vem som de facto ska styra skolan. Och det tjänar vi uppenbarligen på – inte minst de barn som nu bor i Hackney och som tidigare närmast var dömda till att misslyckas i skolan, men nu får chansen att förverkliga sina drömmar och mål genom god utbildning.

 

Kommentarer (2)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)