Hopp om ledarskap och kunskapsuppdrag

Läser Zorans inlägg “Klokt om 9A” och får som vanligt en massa tankar. Kan erkänna att jag inte sett mer än glimtar av Klass 9A, vilket inte beror på något direkt avståndstagande än på att det är så mycket annat jag vill göra än titta på TV.

Jag instämmer i att lärare verkligen kan göra skillnad, god undervisning kan förändra människor oåterkalleligt. Det är en MAKT som måste hanteras medvetet och stundtals varsamt. Men den måste både erkännas och hanteras. Lärare kan vara betydelsefulla och kan göra skillnad, vilket även en och annan journalist belägger. Det finns också en hel del forskning som lyfter fram vikten av gott ledarskap och bildningsfokuserad undervisning. I fredags träffade jag Trevor Dolan som förhoppningsvis disputerar inom området “Vad utgör och krävs för en framgångsrik skola” nu i vår. Oerhört intressant och spännande – om skolan och lärarutbildningarna vågar ta till sig det som den internationella forskningen faktiskt visar.

Det handlar till stor del om ett återvunnet ledarskap. I klassrummet. I skolan. Av lärare. Av rektor. Mandatet att undervisa och tillrättavisa måste ges – från såväl föräldrar som elever som politiker och allmänhet. Lärare liksom skolledare måste ta sitt ledarskap – men måste också ges förutsättningar och möjligheter därtill. Ett ledarskap måste självklart också balanseras med både kompetens, känsla och medvetenhet. Lärares yrkesetik är också en god ingrediens.

Igår var jag och Lärarnas yrkesetiska råd och träffade Skolverkets projektgrupp för Lärarlegitimationen (vilken förhoppningsvis går igenom riksdagen imorgon). Mötet kändes bra och konstruktivt. Inte minst känslan av att tydligheten kring lärarbehörighet sätter fokus på riktig kompetensutveckling, kunskapsuppdrag och lärarledarskap. Endast legitimerade lärare anses kunna ta det ansvar som det innebär att undervisa, bedöma och betygssätta barn och unga. Det är tydligt.

Medioteket i Stockholms stad har för övrigt Lärarledarskapet som tema för kommande Pedagogiskt Café onsdag 9/3, kom gärna dit och lyssna!

Slutligen är jag övertygad om att många elevers kunskapstillväxt skulle gynnas av lärare som utvecklar en ödmjuk orubblighet.

Kommentarer (1)

  1. Jan Lenander skriver:

    Det börjar lysa en och annan hoppets stjärna om att vi ska kunna vända svensk skolas nedåtgående spiral, bra att du och lrbloggar lyfter fram de positiva tendenserna.

    Just nu lyfter jag fram skolans ledarskap som det stora förbättringsområdet och hävdar att nästan alla svenska skolor har inadekvat uppföljning, inte tillämpar modernt förbättringsarbete med medarbetarmedverkan och har ledare med för lite utrymme och kraft för att göra något åt skolproblem.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)