Grundad i natur och läroplan

I min värld bidrar Läroplan, Skollag, Arbetsmiljölag mycket mer än de hindrar. Det går att följa elevers nyfikenhet och exempelvis låta danska forskare och kollegor från ett vidgat kollegium hälsa på i skolan med motkrav att de ska ge eleverna “något som hjärtat är fullt” i full förvissning om att det går att finna stöd för det i läroplanen. Det handlar som jag ser det om att förhålla sig sunt till centralt innehåll, ta fasta på tydliga kunskapskrav liksom den tydliga skrivningen:
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)