Gestaltning vs Guldstjärnor?

Igår hade vi ett väldigt energigivande flippat föräldramöteGlömstaskolan. Röda mattan var utrullad (inte minst inför dagens skolstartsfest), men sedan fick föräldrarna själva bära in stolar till det tomma rummet.

Här på Glömsta försöker vi inte bara använda ord, vi önskar gestalta vissa värden. Vi har varit tydliga i vår FAQ att detta är något vi gör tillsammans, att ni fick vara med och bära stolar är ett konkret exempel på detta. Vi tror ni instämmer att det var rätt prioritering att vi använde vår begränsade lärartid till andra saker.

Vi försöker även gestalta en organisation där man inte gör som man brukar om det inte finns bättre argument än så. Därför hade vi lärare också bestämt att rektor inte fick inleda mötet, utan istället avsluta det.

Föräldrarna hade fått läsa vår FAQ innan och anmäla om det var några frågor de önskade diskutera. Dessa tog vi och frågade om det var något mer, istället för att ödsla tid på att läsa högt. Tänker att det också gestaltar att vi ser föräldrarna som vuxna och kapabla

Därefter fick de i slumpvis indelade grupper (precis som vi ska pröva att göra med eleverna, ny basgrupp varje dag – här ännu ett förgivet-tagande vi tänkte utmana) berätta om sina förväntningar på oss:

http://answergarden.ch/?id=184491

http://answergarden.ch/?id=184491

Ovanstående ställer vi förstås upp på, då vi finner stöd för det i vårt av regeringen givna uppdrag. Därefter var vi tydliga med våra föräntningar på dem:

 • leverera mätta, utvilade barn som har med sig lämpliga kläder och material
 • varje dag fråga vad barnet lärt och tränat, uppmuntra engagemang
 • alltid tala väl om skolan, ge oss mandat att undervisa och tillrättavisa
 • rikta frågor, funderinga och kritik direkt till oss, tala med istället för om
 • bidra till att ge barn ett rikt språk; läsa för och med, tala om livet, tillvaron och begreppen

Efter lite livgivande fika presenterade så rektor Glömstaskolans bas, där hållbar utveckling för individ och miljö är anledningen till varför vi bedriver skola som vi gör:

glömstatriangel

Frågor på det? Tja, inte många. Däremot väldigt nöjda föräldrar, lärare och rektor. Mötet kändes som en välinvesterad dryg timme, vilket också gestaltade hur vi är, gör och tänker.

Apropå det podlyssnade jag igår på Vetandets värld (bra för allmänbildning) och tänker att den forskning som visar att träna hundar genom gestaltning på sikt är långt effektivare än traditionell belöning/betingning torde vara högst giltig även i skolan. Äntligen fick jag ord på varför jag aldrig gillat det här med att sätta guldstjärnor på elevernas uppgifter. Jag vill istället i praktik gestalta att de gör uppgifter för att lära sig saker, inte för att få en guldstjärna av magistern…

En har­monisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. /Lgr 11, kap 1 (motsvarande skrivningar redan i Lpo94)

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. /Lgy 11, Lgr 11, kap 1 

Nu kör vi! Skolstartsfest idag, ett orört läsår ligger ännu framför oss att utforska och gestalta tillsammans!

 

Kommentarer (2)

 1. Daniel Weiland skriver:

  Fantastiskt! Jag känner igen mig och saknar dina friska idéer och tankar kring just föräldrarnas roll och delaktighet i skolan. Go Glömsta!

  • Magnus Blixt skriver:

   Klart du känner igen dig! Vi fortsätter utveckla det här med gynnsamma förhållningssätt och ansvar i rätt knä!

Lämna en kommentar

 • (will not be published)