Funkar, Funkar ikke, Funkar, Funkar ikke…

När jag var liten berättades det vitsar om tröga norrmän. Bland annat den om han som ombads kolla om bilens blinker fungerade:

funkar! funkar ikke! funkar! funkar ikke! funkar! …

Det är klart, i blinkerns funktion ligger att den inte ska lysa hela tiden, i sådana fall skulle den inte vara lika enkel att upptäcka. I bilens barndom saknades det dock först körriktningsvisare helt, sedan kom pilar som stacks ut, sedan lampor som dock inte blinkade. Numera blinkar alla, mig veterligen*. Kallas utveckling.

I torsdags hann jag med ettIMG_2295 kort besök på kvarndag Landsnora kvarn innan kvällens givande #skolchatt tema ”Elevinflytande – över vad, varför och hur?”. Kvarnen, som är från 1630 drivs av en gammal tändkulemotor medan det stora vattenhjulet ännu driver sågen. Kvarnen förvaltas av ett gäng engagerade hembygdsföreningsentusiaster.

SIMG_2294ågen fungerar!

Ur en stor stock sågas tjocka plank, tänkta att reparera byggnaden med. Det är i stora delar ett mekaniskt arbete som kräver flera personers mankraft att få stocken på rätt plats innan den vattenkraftsdrivna sågen tar över och sågar av en planka, innan det är dags för nästa manuella injustering av såg och stock.

Det blir inte så många plankor på en timme. Inte ens på en hel dag. Trots ganska många mantimmars arbete. Och alltid under förutsättning att dammen fyllts med tillräckligt mycket vatten innan… Så huruvida den fungerar eller inte beror till stor del på hur vi definierar fungerar. Den sågar plankor. Den sågar rakt. Men det blir inte så mycket gjort om vi räknar av insatserna.

Nåja, det har ju hänt – och händer – en del utveckling av sågarna. Det är kul att Landsnora kvarn ännu är i drift, men det är tur att vi inte är beroende av den för att få timmer till alla hus som ska byggas i Sollentuna. När sågarna utvecklades kan man även tänka att ett och annat misslyckat försök gjordes på vägen. Man lärde sig av gjorda erfarenheter, men man slutade inte utveckla sågen för det.

Men hur gör och tänker vi egentligen kring skolan och skolans utveckling idag? Hur borde vi tänka? Jag lånar här lite tankar:

Vi vet att skolan, som den fungerar i dag, inte fungerar.” /Ann Hultman Jakobsson, leg lär, blogginlägg ”Skola på vetenskaplig grund – vad är det?” 160510

“Första tanken som dyker upp brukar vara den fysiska lärmiljön alltså att den är framkomlig, säker och ändamålsenlig. Men enligt mig är den sociala och pedagogiska miljön av en större betydelse för eleverna. Tänk själv att vara på en arbetsplats där du inte känner dig delaktig eller har en chans att påverka och bli lyssnad på där du ska genomföra arbetsuppgifter som du vet att du inte klarar. Med de förutsättningarna är chansen liten att du kommer trivas och utvecklas. I en fungerande grupp ska alla vara delaktiga och då menar jag inte att vi vuxna tycker att alla är delaktiga utan att varje elev känner att de är delaktiga i såväl lektioner, gemensamma aktiviteter som fria aktiviteter. Det måste finnas en kultur där man ser olikheter som en styrka… /Anna-Lena Unnis, leg lär, bloggdebut ”Utvecklande lärmiljöer” skola365.com 160514)

*med tanke på självkörande bilar, bussar och lastbilar redan börjat trafikera våra vägar kan man ana att dessa snart är helt borta igen, då de kommunicerar med varandra på mer effektiva och säkrare sätt än sådär visuellt.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)