Ja, vi kan få det att funka

rotator-vifardetattfunka-270x270I går med Skolvärlden kom boken ”Vi får det att funka! Framgångsrika exempel på IT i skolan” (Ekerlids förlag 2016). I boken berättar 14 erfarna lärare om sina konkreta erfarenheter av att använda IKT i sin undervisning, från lågstadiet till gymnasiet. Jag är en av författarna och skriver ett kapitel som främst fokuserar på vad man behöver tänka på innan man drar iväg och några första steg för arbete som fokuserar på kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande samt lärmiljö och yrkesetik.

Det är en antologi och texterna, liksom lärarna bakom, är ganska olika. Och så ska det vara! LR är ett förbund för akademiker, inte en trång åsiktskorridor.

Det är främst ett fåtal skolpolitiker och andra utomstående tyckare samt ”katederflyktingar” som tror på Den Enda Vägen för framgång,

De flesta av oss som är verksamma i skolan vet att det finns många olika vägar framåt och att det alltid handlar om lärarens professionella övervägande utifrån de förutsättningar som råder hos de elever man de facto har framför sig.

Det är klart man kan önska att de hade andra förmågor, föräldrar, kunskaper, förutsättningar än de har – men det i sig lär inte förändra något och är därmed helt förspilld energi. Kirkegaard är ännu giltig.

Att hälla ut datorer och teknik i skolan gör inte att den automatiskt blir bättre (snarare tvärtom), även om Skolverket numera kräver att samtliga huvudmän ska satsa på tidsenlig teknik, vilken ger lärare bättre förutsättningar att lyckas bättre med sitt uppdrag. Som jag skriver i boken ger tidsenlig teknik stora möjligheter och det som för bara 5-10 år sedan sågs som särskilda hjälpmedel finns nu i varje elevs hand som stöd för varje elev att lyckas. Men tekniken är också potentiellt ett distraktionsmedel och eleverna måste lära sig hantera dem rätt. Och det är vårt uppdrag.

Det kan aldrig vara ett barns fel att det är ouppfostrat och har tillägnat sig ogynnsamma förhållningssätt.

Börja aldrig i tekniken. Börja i pedagogiken, kunskapskrav och förmågor. Utgå från de elever du har framför dig. Gör sedan din planering och ställ återkommande frågorna:

  • Varför?
  • Varför inte?

Med teknik blir man också beroende av att den fungerar, här måste vi helt enkelt ställa krav på fungerande infrastruktur. Men också vara redo för att om det inte fungerar ändå kunna genomföra god undervisning.

Förvänta dig inget, förbered dig för allt.

Ytterligare en positiv sak med teknik är de sociala medierna. Här finns verkligen en guldgruva för lärare att ösa ur, med närmast oändliga grupper på Fb, bloggar och stadigt twitterflöde där lärare delar med sig av sina tankar, tips, planeringar, frågor, funderingar och hjälper varandra vidare utifrån #sharingiscaring.

Hur gör du? Hur får du det att funka? Kan man tänka så här?

Samtidigt finns där en fara i att beskrivningar av lyckade exempel anammas och genomförs på ytan utan att man förstått att det alltid handlar om en helhet och ett medvetet underliggande förhållningssätt. Jag anser dock att de flesta legitimerade lärare har den utbildning, erfarenhet och medvetenhet som krävs för att förstå att det inte riktigt är så enkelt att få det att funka som många utanför skolan tycks tro. Jag har sagt det förr och jag fortsätter säga det: ”Den lärare som säger sig vara färdig, är nog också precis just det”.

Vi andra kämpar vidare, för elevernas skull, för allas kunskapstillväxt!

Vi får det att funka!

Kommentarer (2)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)