(Förste) Lärarens Utmaningar

I torsdags samlade Linköpings universitet knappa 100-talet förstelärare på Visualiseringscenter C. Efter presentation av domteaterns möjligheter berättade Linnéa Stenliden (nydisputerad Lärarfavorit) om fynden från sitt avhandlingsarbete (delar av detta kommer framgent läggas ut på LiU).
Efter viktig kaffepaus var det så min tur att “inspirera och utmana” på tema “Läraryrket och förstelärarnas utmaningar i tillvaron”. Ovan ett utdrag från den Kahoot jag inledde med: “(Förste)Lärarens utmaningar“. Efter följde föreläsning på knappt en timme, vilken hann komma igenom ungefär halva denna presentation. Jag hade även gjort en Kahoot med quiz-frågor om hur det såg ut med förstelärare efter första omgången vilken inte alls hanns med, gör den gärna nu!
Jag är övertygad om att vi behöver prata mer om både läraryrkets och förstelärarens utmaningartillsammans. Vi har ju Sveriges viktigaste yrke.

Kommentarer (1)

  1. Pekka Karvonen skriver:

    Försteläraren har utmaningar, men det är inget mot läraryrkets utmaningar pga. förstelärariet.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)