Förmågor & Elevledda utvecklingssamtal

Idag har jag varit med på åtta utvecklingssamtal. Start arla gryning, slut sen kväll. Uppehåll för rastvakt, lunch, planering inför morgondagen och faktiskt lite paus. Eleverna har haft undervisning i annan lokal, med annan personal. Självklart har eleverna lett sina egna samtal. Min erfarenhet är tydlig; det leder till mer engagerade elever, mer nöjda föräldrar och minskad arbetsbelastning hos lärare. Alltså inget att vänta på, Just Do It!

Hej och välkommen till mitt utvecklingssamtal. Först ska vi prata lite om Läroplanens förmågor och The Big Five. Sedan om vad jag och de skriftliga omdömena anger att jag har förmågor i och vad jag behöver utveckla. Sist ska vi skriva en ny IUP, där har jag förberett lite förslag till nya mål.

Att klämma in en konkret bild med The Big Five (från FB-gruppen The Big Five) tidigt i samtalet, parat med att visa vilka förmågor som vi faktiskt förväntas sätta betyg utifrån om ett år kändes som en pedagogiskt sund idé, även såhär i efterhand.

Utgångspunkten för samtalet är förutom de skriftliga omdömena i LMS-systemet en IUP-mapp (modell snoddmapp) i vilken varje elev samlat en del material som kan tänkas visas upp:

  • Agenda för samtalet
  • Egna förslag till mål för IUP
  • IUP-mall (om nätverket skulle strejka)
  • Matteprovsbok, Svenskaprov, Engelskatext, Bildanalys, No-bok, …
  • Föregående IUP

När nu samtalen snart är avklarade återstår det viktiga arbetet att få IUP att bli till ett levande dokument som verkligen är ett stöd i vardagen. Vi har en plan att åtminstone varannan vecka (med hopp om att det kan bli varje utom då något att tar över, vilket vi ju vet att det gör titt som tätt) ta oss en kort stund med varje elev och konkret följa upp hur det gått med målen och vad vi kan göra för att komma vidare i arbetet. Jag kommer exempelvis även följa upp med individuella matematikuppdrag i NOMP, men jag har framförallt erfarenhet av att ett återkommande fokus på IUP gör att vi slipper komma till nästa samtal och konstatera att “javisst ja, det där har vi inte gjort något åt”…

Kommentarer (3)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)