Elevernas vecka = Elevernas ansvar

Avslutade nyss en föreläsning för 200 högstadieelever kring ”Stress och Arbetsro i skolan” på Djurgårdsskolan Eskilstuna. Vi var inpackade i en liten aula, där syret sakta men säkert blev alltmer bristvara. Stolarna räckte inte till alla, så några fick sitta på golvet. Ämnet var inte direkt sexigt. Men uppenbarligen angeläget, de orkade lyssna i nästan 90 minuter.

När jag kom till skolan möttes jag av intern-TV som meddelade att det var ”Elevernas vecka”. Lite lustigt tänkte jag, är inte alla veckor elevernas vecka? Om inte skolan är till för eleverna, vem är den då till för? Detta är för övrigt en av anledningarna till att vi inte har ”Roliga timmen” eller ”Klassens timme” i klassen jag undervisar. Att det finns en ”Rolig timme” skulle ju kunna indikera att resten av timmarna inte är roliga, liksom ”klassens timme” att övriga timmar inte var till för klassen…

Nåväl, här var förklaringen till ”Elevernas vecka” långt mera betydelsefull. Rektor hade nämligen gett eleverna frihet under ansvar att själva utforma en vecka. Elevrådet hade fått ett eget budgetansvar. Likaså Kamratstödjarna och Miljögruppen mfl grupper. Och det var uppenbarligen en ganska rimlig budget, när man som ett av inslagen kan plocka in en utomstående föreläsare, bokad genom utbildningsföretag. Rektor hade inte bett eleverna komma med förslag och sedan godkänt/förkastat dem, utan i förväg avsatt pengar och lämnat avgörandet till eleverna själva – vilka själva fått fundera, kontakta, diskutera, förhandla, boka. Wow!

”Enda sättet att lära sig ta ansvar är att få ta ansvar”

Jag tycker det är häftigt när Elevinflytande går från att vara ett vackert värde till något konkret. Här var det högst konkret, eleverna hade verkligen fått inflytande över sin vecka. Jag kan också konstatera att fliken ”Elevinflytande” på skolans hemsida samtidigt gapar helt tom (110412 kl 12.56). Det hade förstås inte gjort något om skolan där presenterat något av det de faktiskt gör, men jag är framförallt glad över att de faktiskt gör något och inte bara skriver om det (som jag tyvärr har sett andra exempel på – det är lätt att skriva ”Elevinflytande”, ”Demokrati”, “Tulipanaros”, men svårare att gå från ord till handling).

Jag är förstås mycket smickrad att de valde att ta dit mig att föreläsa kring Stress och Arbetsro. Det bådar gott tänker jag – här har vi elever som förstått att en del av framtiden faktiskt ligger i egna händer.

Gräset är inte grönare någon annanstans. Det är grönare där man vattnar.

– som jag avrundade föreläsningen med. Jag hoppas och tror eleverna på Djurgårdsskolan fortsatte dagen enligt plan med att diskutera vad de konkret ska göra för att förbättra arbetsmiljön i skolan. Det är viktigt:

“Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen.” /Arbetsmiljölagen

– för att arbetsmiljölagen faktiskt gäller både elever och lärare i skolan och det faktiskt finns gott om evidens för att många elever lär sig mer när det finns ro att arbeta. Observera att det i arbetsmiljölagen anges att man ska göra vad som är tekniskt och socialt möjligt – inte bara det som ryms inom budget…

Lämna en kommentar

  • (will not be published)