Elever i skolsvårigheter – individ eller kontext?

Claes Nilholm på Skolforum 2010På Skolforum finns mycket som är gratis att lyssna på och låta sig inspireras, utmanas och bekräftas av. Bland annat finns det flera olika ämnestorg, heta hörnet, stora scenen mm. RUC (Regionala UtvecklingsCentrum, antar det finns på varje universitet med lärarutbildning) har också hand om Kunskapstorget. Programmet där har många punkter som verkar intressant.

Idag lyssnade jag – och många med mig – till professor Claes Nilholm (inriktning specialpedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping). Han leder aktuell forskning som kretsar kring frågan “hur ser vi på elever i behov av särskilt stöd?”, utifrån tanken att olika sätt att se problemet också sannolikt leder till olika lösningar. “Väljer vi individualisering eller kontextualisering som utgångspunkt för analysen?”. Att hamna i svårigheter i skolan får ofta långtgående negativa konsekvenser för eleven. Att inte uppmärksammas ger också långtgående negativa konsekvenser. Skolans långa tradition att individualisera skolproblemen kan ibland vara en styrka, men kan ibland stå i vägen för ett samtal kring hur man kan behöva förändra verksamheten som sådan när man inte lyckas med sitt uppdrag.

Denna diskussion är viktig och behöver fortsätta! Det finns inga enkla svar, men just därför behöver vi mer relevant och solid forskning i ämnet – för samtalet såväl inom som utom skolan. Vi lärare måste självklart vara en aktiv part i detta samtal (och får inte glömma vår yrkesetik) så att det utgår från praktiken och inte från någon ideal ideologi.

Världen är inte svart eller vit – den är färggrann!

Hade också ett givande samtal med Frank Lindblad, läkare, som hade ett seminarium (där man fick betala seminarieavgift) på temat “Varför mår vi så dåligt, när vi har det så bra?”. Det är verkligen en fråga med många bottnar, frågan är hur stor roll systemet och samhället spelar för detta – och inte minst vad vi gör för att förebygga det, oavsett om det är så att vi mår sämre eller bara har en känsla av att vi gör det.

Stress handlar inte om hur man har det, utan om hur man tar det!

Kommentarer (1)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)