Digividisering

IMG_0285Tips: Statens medieråd har mycket bra material för lärare och elever.

Det händer mycket nu i vårt medielandskap. Ett fåtal stora aktörer, med allt färre journalister, allt fler publicister i allt mindre bubblor där utbud och användning blir alltmer fragmenterad skapar såväl möjligheter som utmaningar.

Digitalisering skapar stora möjligheter, men också en del särskilda utmaningar. Livet har på samma gång blivit smidigare (ex göra bankärenden, titta på TV när och var man vill) och mer komplext (ex spridningseffekter och stress).

Det är viktigt att vi alla gör aktiva och medvetna val när vi är uppkopplade och när vi inte är det. Vi måste också diskutera det här med informationsbubblor – de är viktiga för att hålla informationsstress stången, men kan även skapa parallella samhällen. Skolan är dock ett ställe där vi alla möts! 

Skolan har ju det breda uppdraget som innefattar både kunskaper och värden. Den ska ju fostra var och en till att bli ansvarstagande samhällsmedborgare. För detta krävs en hel del bildning. Här har skolan ett tydligt kompensatoriskt uppdrag.

Det handlar om erfarna och duktiga lärare som faktiskt kan göra detta.

Det finns tydliga skrivningar om källkritik mm i dagens läroplan, det behöver inte göras särskilda ämnen eller skrivningar om det.” /Helén Ängmo, Skolinspektionen.

Skolan måste tillägna sig en ny flexibilitet utifrån de styrdokument den redan har. Väldigt mycket kan göras redan idag. /Erik Fichtelius

Internet är inget ämne, det är ett förhållningssätt. Vi är bara i början av allt vad detta kommer att innebära. Det finns dock inga gratisluncher och idag byter vi ofta ut vår integritet mot funktionalitet. /Johanna Frelin

Skolan måste på samma gång vara aktuell och närvarande där eleverna och samhället befinner sig idag – men också vara och erbjuda något annat och mycket större, med förankring i vårt gemensamma kulturarv. Balans, någon?

Se möjligheter  men förhåll dig samtidigt sunt kritisk! /Erik Fichtelius

 

 

 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)