Digitala och fysiska lärmiljöer – Edcamp

enter klassrumIgår blev det klart; Det blir Edcamp Stockholm på sportlovet. Måndag 25 februari 2013 klockan 13-16, Vittra Telefonplan. Skönt att äntligen prova Edcamp dagtid, erfarenheten från tidigare Edcamp är att hur trött man än kommer dit blir bara piggare efteråt, fylld med energi, kraft, nya idéer och uppslag, nya kunskaper och starkare nätverk. Dvs svårt att somna på kvällen sen…

Det var Anna Kaya och Per Falk som tog Edcamp-konceptet till Sverige, till vecka 44 2011. Sedan dess har det genomförts ett tiotal olika Edcamp land och rike runt. Det är ett enkelt men kraftfullt koncept; samla ett gäng intresserade, presentera dem för en Edcamptavla där det finns möjligheter att föreslå ämnen angelägna att lyfta. Sprid sedan ut dessa ämnen på ett antal bord. Varje deltagare väljer ämne efter eget tycke och smak, bidrar med sig själv och sina erfarenheter. Blir en grupp för liten uppgår den i andra, blir den för stor delar man den. Om ämnet inte håller vad det lovar har man ett ansvar att antingen försöka få det dit, eller helt enkelt lämna gruppen och söka upp en som ger en själv mer. Normalt är det ofta en smula oartigt att lämna ett samtal, på Edcamp är det tvärtom oartigt att sitta kvar om det inte ger en själv något. Edcamp är dessutom alltid utan kostnad, bygger på deltagarnas engagemang – som det brukar finnas gott om bland lärare som samlats av egen kraft och fri vilja.

De flesta Edcamp jag har varit på har inte haft något bestämt tema, utan man har pratat om det hjärtat varit fullt av. Detta har dock tema: “Digitala och fysiska lärmiljöers betydelse “

  • Vilka olika slags miljöer hittar vi i skolan?
  • Hur kan olika fysiska lärmiljöer se ut och skapas?
  • Hur påverkas eleverna av miljön de befinner sig i?
  • Hur påverkar de uppgifternas och arbetsformerna utformning?
  • Vad är en digital lärmiljö?
  • Vilka krav ställer en digital lärmiljö? Möjligheter? Utmaningar?
  • Vad går att göra i dagens lokaler?

Deltagarna bidrar med sin egen erfarenhet och sitt tänkande. För den som vill ha lite aktuell forskning på fötterna inför temat rekommenderar jag Peter Lippmans artikel: Collaborative Spaces.

För den som får blodad tand och vill ägna mer tid åt att fundera över utbildningslokaler ges minst två konferenser på ämnet denna vår: Ny och ombyggnad av skolmiljöer 12-13/3 (där jag även är moderator), Konferens om byggandet av framtidens skolor 28-30 maj (där jag var moderator förra året).

När det gäller Edcamp så finns det f n en planerad i Göteborg 27/2. Sedan är det upp till var och en att arrangera en på hemmaplan. Hur man gör står på Edcamp.se. Det ger mycket och är inte alls svårt.

När det gäller tiden: jag har inte sett något avtal som säger 45h/v för lärare. Däremot 1360h/år Reglerad tid, plus 407h/år Förtroendearbetstid. Den Reglerade Tiden styr Arbetsgivare/Rektor över. Där ska allt ligga som förutsätter arbete på en viss plats en viss tid. Förtroendearbetstiden styr jag som professionell lärare över, när och var den görs och i princip vad som görs; den är tänkt till viss del av planering och uppföljning, spontana kontakter samt – just det – viss kompetensutveckling. Här passar Edcamp in som hand i handsken, det är ett väldigt effektivt sätt att få till bra kompetensutveckling och bra nätverksbygge i ett.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)