Dags för löne-re-vision?

Vädret pendlar mellan minus tio och plus fem och verkar inte riktigt ha bestämt sig om det ska vara vinter eller vår. Våren innebär för många lönerevisionstider och jag inser att det kan finnas paralleller:

Har huvudmän bestämt sig nu för om det ska bli vinter eller vår för skolan? Finns det någon vision? Är konkurrensmässiga löner en del av denna vision?

Med läpparnas bekännelse är det ingen tvekan om att lärarna är skolans viktigaste resurs för elevernas kunskapstillväxt, men nu måste det även synas i lönekuverten. Konkret.

– Det är nu upp till bevis för kommuner och fristående skolor att de fortsätter uppvärderingen 2016 och 2017. Att staten går in är helt nödvändigt, men är ett underkännande över hur huvudmännen hanterat lärares lönesättning över tid/ förbundsordförande Bo Jansson 160212.

Lönegolv i all ära – ingångslönen är inte oväsentlig för att få goda studenter att söka lärarutbildning – men framförallt måste lönen vara hållbar över tid. Ingångslönen för en ingenjör och en lärare är idag ofta i samma härad – medan slutlönen ofta skiljer sig kraftigt åt. Så kan vi inte ha det om vi vill ha en långsiktig kompetensförsörjning i detta land.

Här har förstås huvudman ett stort ansvar. Men även rektor – och vi lärare. Vi måste våga vägra prata hela lönen, vara tydliga med att precis som det relativa betygssystemet är ett minne blott måste även ett relativt lönesystem vara det. Dvs att jag har relativt hög lön jämfört med andra lärare gör inte att jag ska stå tillbaks då lönen ännu inte är rimligt hög i förhållande till den utbildning, kompetens och det ansvar jag har som legitimerad lärare. Punkt.

Här finns ingen plats för egen offerkofta! Du ska också avkräva rektor en mycket tydlig motivering och en konkret handlingsplan om förslaget till lönerevision inte motsvarar den nivå du anser vara rimlig.

Om det inte fungerar har du till sist ett ansvar att faktiskt rösta med fötterna. För nog vill vi ändå se våren an?

 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)