Kom igen Charli?

Jag har funderat fram och tillbaks huruvida jag ska skriva något om de tragiska händelserna i Paris eller ej. När jag hörde Medierna i P1 diskutera att inget var sig likt i franska medier var jag på gång. Som vanligt i P1 vände och vred de på argument för och emot. Per Wästbergs artikel “Viktigast att urskilja vad vi har gemensamt” dagarna efter Parishändelsernagav också inspiration, men sedan kom vardagen emellan. Nu har det dock åter hänt (denna gång i Köpenhamn) att en eller flera individer väljer våld istället för ord för att hindra andra från att tycka och tänka fritt. Det är inte OK. Ord kan möjligen såra, men där har den som känner sig sårad eller kränkt också ett ansvar för sina känslor. Man kan dock inte välja att ta emot en kula från ett automatvapen på olika sätt, den skadar eller dödar oåterkalleligt oavsett hur man förhåller sig den och den som avlossar den. Våld är inte OK.

“Sådan humor är inte alltid lustig, varnade Charlie Hebdo-tecknaren Wolinski, nu död. Den kan vara livsfarlig, men också den kortaste vägen från en människa till en annan. Och dess fräckhet kan göra oss fria att tänka det vi inte vågat.

Rénald Luzier som tack vare sin födelsedag den morgonen överlevde: ‘Håller vi ingenting heligt? Jo, yttrandefriheten.’ Men inte ens i Frankrike är den friheten total: straffbart att förneka Förintelsen och armeniska folkmordet. Hälften av världens länder har lagar mot hädelse, ofta i tjänst hos förtrycket.”/Per Wästberg, SvD 150115

I fredags var jag dock på teater: Kom igen Charlie! inkl pratstund innan med regissör och producent. Det är en komedi, men den har absolut en allvarlig klangbotten; hur ser vi på “utomlänningar” egentligen? Detta måste kunna diskuteras! Människors lika värde måste vara det grundläggande värdet. Yttrandefriheten – inklusive religionsfrihet – grundbulten. Religionsfriheten omfattar friheten att fritt få utöva sin religion, så länge den inte inkräktar på andra människors frihet. Den innefattar även frihet att själv välja och göra val, liksom att få argumentera för respektive mot dem utan att ha ett automatvapen riktat mot en. Finns inte denna frihet har inte principen om människans lika värde beaktats. I God Morgon världen i morse lyftes problemet med att det på senare tid växer fram två parallella grupper med liknande fascistbotten; den islamistiska (vilken blandar ihop religion med politik) och den nazistiska (som blandar ihop hudfärg med kultur). Båda har som agenda att medels våld skapa motsättning med den andra gruppen för att själva tillskansa sig makten över resten av oss. Det duger inte.

“Våld är den odugliges sista tillflykt” /Isaac Asimov

“…det är lika viktigt att vi alla hjälps åt att hålla diskussionen om yttrandefriheten vid liv, lyssnar till dem vars åsikter vi inte alltid delar, att vi debatterar och ifrågasätter. Det är effektivare än alla vapen i kampen mot dem som vill tysta och skrämma.”/Fredric Karén, SvD 150215

Ibland sägs det att alla kulturer skulle vara lika mycket värda. Det är inte sant. Varje kultur har sina kvaliteter och sina brister. Vissa kvaliteter är dock viktigare än andra och jag vill påstå att en kulturs värde faktiskt kan mätas utifrån hur väl den tillåter varje människa att uttrycka sig fritt så länge det inte skadar andra människor. Det handlar i min värld – och i läroplanen – om rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. /Läroplanen ger riktning till vårt uppdrag, givet direkt från regeringen

Här måste det kritiska samtalet hållas högt, inte minst i skolan. Det är inte en lätt uppgift, men ack så viktig. Bra stöd för god undervisning utifrån forskning ger exempelvis Wyndhamn “Tänka fritt – tänka rätt” . En annan läsvärd avhandling (vilken tyvärr inte verkar finnas elektroniskt) är Langmans “Toleransens pedagogik”. Dessutom borde väl var och en faktiskt läsa sin Rawls, eller åtminstone FLS riks: “Ska vi tolerera de intoleranta?”

“The sign of intelligence is that you are constantly wondering. Idiots are always dead sure about every damn thing they are doing in their life.” /Jaggi Vasudev

Mer diskussionsunderlag: Kan en kvinna bära slöja i en demokrati, och kan det kallas demokrati om hon förbjuds att göra det?

“Religiös tolerans, eller ännu bättre: respekt för vars och ens frihet att själv styra sitt liv och definiera sig i så stor frihet som möjligt är essentiellt, och detta kan ibland innebära att religioner, också sådana vi andra står främmande inför, måste få verka, men det innebär också att de som gör anspråk på denna frihet själva måste vara beredda att ge andra den: ingen religionsfrihet för någon utan tankefrihet, samvetsfrihet och yttrandefrihet för alla.”/Hans Ingvar Roth, SvD 20120504

Kommentarer (2)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)