Bedömning & Lärmiljö

IMG_1293I tisdags föreläste jag på konferens om bedömning på lågstadiet. Dryga 150 lärare samlade i ett rum, alltså många tiotusen år av samlad erfarenhet. Häftigt! Totalt fyra män, varav två föreläsare… Som alltid intressanta diskussioner kring lunch och fika. Bland annat om bedömning, men även om lärmiljö, ledarskap och ordning.

Kan vi skapa en annan typ av ordning än den som vi alla känner? Ja, men inte utan motstånd från våra egna och andras mentala tatueringar. Trygghet och trivsel är absoluta – men ej tillräckliga – förutsättningar för kunskap och lärande. Trygghet och ordning hänger ofta tätt samman, men ordning kan skapas på många olika sätt.

Hela grundtanken är att skapa en annan typ av ordning. Där eleverna kan söka sig till en plats där de trivs i stället för att känna sig otrygga i ett vanligt klassrum där de inte har några valmöjligheter. /Christer Holger, Skapaskolan i tidningen Fokus 2015-49 (läraren som har ett pågående samarbete med Peter Lippman är undertecknad, vi hade även seminarier om detta på Skolforum o Huddinge Visar)

IMG_1302I drygt tio års tid har jag föreläst om vikten av att i allmänhet ha bestämda platser i klassrum. För ett traditionellt möblerat klassrum med bord vidhåller jag att det i allmänhet fortfarande gäller. Men sedan drygt två år har denna erfarenhet (läs: mental tatuering) faktiskt utmanats i grunden. Vi fick helt enkelt inte till så många bord utan skapade en annan typ av miljö, en som inte byggde på fasta platser vid bord (vilket ofta är bra att ha när man ska skriva med penna på papper, men i övrigt kan diskuteras) utan skapade trygghet på helt andra sätt.

– Generellt har vi byggt och designat skolor och sedan bett eleverna att rätta sig efter de miljöerna. I stället för att ställa sig frågan: Hur lär sig barn och hur kan vi bäst anpassa miljön efter deras lärande? /Peter Lippman, arkitekt som forskar på lärande

Däremot står jag absolut fast vid att det alltid är vi vuxna som ytterst måste ta ansvar och därmed faktiskt bestämma hur vi gör med placeringar och grupper. Inklusive att faktiskt göra bedömningar hur det faktiskt fungerar och fatta nya beslut utifrån det. Men jag vet också att om man lägger kraft på att skapa en kultur och medvetenhet hos både liten och stor kollega kan också ett och annat för-givet-tagande utmanas.  För att lyckas måste man ha ett tydligt lärarledarskap och arbeta aktivt med de två frågorna:

Varför är vi i skolan?

Hur ska vi egentligen ha det tillsammans?

IMG_1285Sedan kommer ofta invändningen ”Men för elever i särskilda behov fungerar det ju inte”, vilket även det ofta kan vara ett för-givet-tagande som blir till en självuppfyllande profetia. Trygghet är absolut en grundläggande hörnsten, men det är inte alls säkert att detta behöver konstitueras i en fast plats. Det kan lika gärna handla om ett bra och tydligt möte när man kommer, med mig som lärare och sedan med några kamrater – med fördel i ett tryggt och trivsamt hörn (vilket inte alls är så svårt att få till om man plockat bort hälften av borden). Detta har jag sett konkreta exempel på och tänker fortsätta att undersöka på nya Glömstaskolan.

Vilka för-givet-taganden och mentala tatueringar tänker du undersöka?

Kommentarer (3)

 1. sören holdar skriver:

  Nu vet jag att din räjong är lågstadiet, och att jag är på gränsen till tjatig, men kliv gärna in i tex min sjätteklass med 31 (snart 32) elever och plocka ut några bord. Eller skicka Peter. Sen ser jag fram mot hur arbetet kommer att löpa (även utan penna och papper) på ett helt annat och bättre sätt. I tillägg vill jag säga att vi har ett alldeles utmärk klimat för att både inhämta kunskaper och vara privat i hörnet (läs magisterns katederstol :- ).
  Sören

 2. Magnus Blixt skriver:

  Ibland är tjat bra. Eller iaf uthållighet. Din fråga ligger i det berömda ”röret”, ty den är klart intressant. Klimatet utgörs bara till en viss del av den fysiska miljön, men utan en psykosocial och en organisatorisk som fungerar är det förstås kört. Och ett gott ledarskap kan fixa väldigt mycket i vilka miljöer som helst, förstås. Återkommer!

 3. sören holdar skriver:

  “Om det bara var lugnt på mina lektioner skulle jag vara en riktigt duktig pedagog.” (Staffan Lindén för länge sedan)

  Jag är helt enkelt lite less på alla besserwissrar och världsförbättrare med deras sorgliga okunskap om hur det faktiskt är respektive befriade från realia som tex utrymmen, elevantal och kostnader.

  I tillägg när jag ändå är i farten måste jag erkänna att var gång jag påminns om hur fantastiskt brett underlag frälsaren Hattie har i sin meta-metaundersökning (bara det…) faller mig i minnet ett klotter jag såg i en offentlig talett på en busstation någonstans i den amerikanska mellanvästern. Nämligen (jag ber om överseende):
  “Eat shit! Ten billion flies can´t be wrong”.
  I sig har han naturligtvis rätt i slutsatsen att att god utbildning främst kräver goda lärare. En tes lika god som någon. Som Vatten är vått. Du blir blöt i regnet eller Det är inte bra med för trånga skor.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)