Att låta sig intervjuas

Ibland kommer frågan från olika håll om man kan ställa upp på en intervju. I allmänhet svarar jag jakande. Denna vecka har det blivit tre stycken, helt olika intervjuer. En sak har de dock gemensamt; de har alla gett mig en chans att ytterligare få reflektera över tillvaron. Och reflektion anser jag vara en väsentlig komponent i all verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling har vi alla ett ansvar för, på flera olika plan. Dels min egen, dels för kommande generationer.

Först var det studenter på journalistprogrammet som behövde lärare och elever som kunde prata om betyg i år fyra. Sedan provade vi något helt nytt när en lärarstudent mot slutet av sin utbildning ville intervjua två lärare samtidigt till sitt examensarbete; hon fick inleda intervjun inför alla våra 42 elever, vilka under en kvart fick ett högst konkret exempel på hur en intervju och ett samtal vuxna emellan kan gestalta sig. På lunchen kom så nästa lärarstudent och gjorde en kortintervju om det här med inkludering. Klart givande alla tre, absolut värda sin tid och sitt engagemang! Om de dessutom gör att nästa generations lärare och journalister får med sig något gör det inte saken sämre.

En annan sak som absolut var värd sin tid och sitt engagemang var måndagens Edcamp. Som vanligt åkte jag därifrån full av nya tankar, inspiration och kraft att fortsätta förändra tillvaron. Samma sak lär gälla fredag, då vi kör Pedagogisk PubSkapaskolan. Kan man inte komma då kan man boka in 1/4 i kalendern redan nu, då blir det Pedagogisk Pub på Bishops arms Bellmansgatan i Stockholm. Bor man i Norrtälje, Örebro, Göteborg, Lund eller Luleå finns där andra tillfällen; bor man annorstädes är det bara att själv dra igång. Pedagogisk Pub är förstås långt ifrån en intervju, men det handlar i grunden om samma sak – när vi träffas samman och bryter tankar får alla chansen att växa! 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)