Återhämtningstid ger bra undervisning

“Stress i sig är inte farligt. Att ha mycket att göra är inte farligt. Frånvaro av återhämtning är dock direkt livsfarligt. När man har mycket att göra hela tiden, då blir det inte bra”.
God undervisning kräver även god återhämtning. Att prioritera detta är att ta sitt uppdrag professionellt. Återigen ett professionellt övervägande som måste göras. Tid och kraft måste prioriteras klokt.

Kommentarer (5)

 1. Kerstin Heimer Sundström skriver:

  Återigen läggs ansvaret på oss lärare. Det är lätt att kalla oss oprofessionella om vi inte själva tar ansvar för vår arbetssituation. Vilket ansvar har utbildningsförvaltning och skolledning för att se till att arbetsförhållandena ger utrymme för återhämtning?

  • Magnus Blixt skriver:

   Som jag ser det har vi alla ett ansvar; från huvudman och rektor – men även jag som legitimerad lärare måste värna min tid och min kraft genom att faktiskt besluta mig för att prioritera att först göra de uppgifter som jag gör en professionella bedömning tillför mest kunskapstillväxt. När tiden och kraften sedan tar slut (vilken som nu gör det först) så får övriga uppgifter förbi ogjorda. Mina elever har ingen som helst nytta av mig om jag inte tar mig tid för återhämtning, på kort sikt blir min undervisning och vår undervisningsrelation sämre, på lång sikt försvinner jag från yrket.

 2. Inga Olausson skriver:

  Kollegor!
  Varje dag översköljs vi av välmenande(?) kommentarer, råd och lösningar på skolans s.k “problem”…… Trots 35 år i yrket har jag ofta svårt att hänga med på alla lösningar och alla mer eller mindre genomtänkta quickfixes. Alla vet. Så bra att de gör det, för då måste lösningen vara nära!
  Alla tolkar lärarens arbetssituation, för alla vet ju eftersom alla gått i skolan.
  Återhämtning? Det är en nåd att stilla bedja om. Hur ska man kunna återhämta sig när man hela tiden måste ha “ryggen fri”???

  • Magnus Blixt skriver:

   Frågan är om vi alltid måste ha ryggen fri? Det finns absolut en sådan kultur idag, men är den av gud given eller av människor skapad? Kan vi måhända påverka den? Förhålla oss till den på ett sundare sätt, genom att ta oss tid till återhämtning, kompetensutveckling och själva finna och ta steg åt att försöka lösa problem i skolan?
   Instämmer att vi ständigt översköljs av mer eller mindre välmenande kommentarer, råd och förslag till lösningar. Vi vet att det inte finns några mirakelkurer som alltid fungerar. Kanske lika bra att vi blir tydliga med det och kräver den arbetsro och den tillit som yrket kräver? Jag brukar erbjuda de som har synpunkter på min arbetssituation att de utan problem kan få vikariera en vecka, sedan kan vi ta en ny dialog. Ingen har antagit utmaningen såhär långt…

Lämna en kommentar

 • (will not be published)