Är det rimligt? Är det bra?

Nyss hemkommen från skolan. Nu sitter kopior på elevernas skriftliga omdömen i respektive pärm och finns i deras postfack (varje elev i klassen har ett postfack, fredagar är det postfackstömning!). Det blev sammanlagt 400 sidor utskrivna! Då ska vi ha i minnet att eleverna i år två inte har undervisning i alla ämnen… I mitt stilla sinne undrar jag vilken pappers/lasertonertillverkare som fått igenom detta system. Ganska långt från det papperslösa kontoret kan man säga! Inte särskilt kompatibelt med Stadens miljömål heller… På sikt ska systemet bli helt elektroniskt (med inlogg via Bank-Id), men där är vi ju inte riktigt än.

Man kan också undra hur mycket det tillför elevernas kunskapstillväxt. Att göra bedömningar (såväl formativa som summativa) av elevernas kompetenser, förmågor, kunskapskvaliteter är självklart en del av lärandet och lärarjobbet. Att på något sätt förmedla dem till såväl elever som föräldrar och kollegor (vid ex övergångar) är lika självklart. “Att skriva är ett sätt att tänka” har det sagts, och här behövs det både tänkas och kommuniceras. MEN ändå inställer sig frågan om tiden och kraften som läggs ner verkligen motsvarar nyttan.

“Lärare förbinder sig i sin yrkesutövning ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande” (från Lärares yrkesetik)

Vi måste ju ha i minne att tiden och kraften är begränsad:

“Varje Ja till något innebär samtidigt ett Nej till något annat!”

Kommentarer (4)

  1. sören skriver:

    Nej det motsvarar det Inte! Efter en fredag med åtta utvecklingsamtal på raken (jag har varit en hyfsad maratonlöpare, 3.16) sätter jag mig nu att skriva de sista 26 skriftliga omdömena av summa 138. (Och blir eleverna duktigare av det? Eller läraren . . .)

  2. Kerstin Irehjelm skriver:

    Nej, det är inte rimligt! Den information som står i de skriftliga omdömena ska vara kommunicerad till eleverna under arbetets gång om det ska göra någon nytta! Jag gör bäst nytta som lärare när jag är med eleverna, ju större del av min arbetstid jag sitter vid min dator och skriver desto mindre tid har jag att tillbringa med eleverna. Jämför läkarens jobb. Ska läkaren skriva journaler så blir det mindre tid över till patienter ty arbetstideniden är inte oändlig.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)