April April…

Idag hade vi lagt in “Skolfoto” på schemat. Strax innan rasten kom kollegan inrusande med andan i halsen till elevsamlingen:

Rektor har ringt och sagt att helikoptern blir lite tidig och sedan måste iväg, så vi måste ut på skolgården nu för att ta kort på alla uppifrån!

bildVäl ute samlades alla elever på vår arena och uppmanades titta och lyssna uppåt efter helikoptern. När det blivit tyst ropade förstås kollegan “April April, vi kan lura er vart vi vill!”… Ett ganska oskyldigt första-april-skämt, tycker vi.

Allvarligare är väl att väldigt mången huvudman under en längre tid sagt sig snart vilja satsa på att lärare ska få rimliga löner och rimliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag samtidigt som de i handling inte direkt lagt manken till…

Tänk vad befriande – och viktigt för framtiden – det varit om LR Huddinges aprilskämt nedan faktiskt varit med sanningen överensstämmande (liksom åtföljts av typ 300 liknande från övriga huvudmän).

Ökad statlig styrning, någon?

Huddinge satsar i LÖV14

I ett gemensamt utspel från moderaterna och socialdemokraterna i Huddinge som presenteras vid en pressträff i kväll kommer det att meddela att Huddinge kommun satsar extra på Löneöversyn 2014 för lärare.

”Vi i Huddinge är Sveriges 12:e största skolkommun och vetenskapen visar tydligt att den enskilt viktigaste faktorn som förklarar Sveriges ras i PISA-undersökningen är de låga lärarlönerna. Yttermera visso är det främst med Stockholm den allt hårdare kampen om de bästa lärarna står varför Huddinge inte får tappa lönemässigt jämfört med dem.”

Detta leder till ett utfall på lägst 4,3 vilket utgör 0,5 över Stockholms utfall såsom en kompensation för att vi fick minst 0,5 för lite 2013.

Därtill har – före lönerevisionen – alla förstelärare lagts upp på minst 35 000 exklusive lönepåslaget och lektorerna på motsvarande sätt på 40 000.

Därmed har lönespännvidden i Huddinge hamnat på lägst 42 % inom alla AID-grupper och nittionde percentilen blir 39 517.

Partierna är också oroliga över att undervisningen får så låg andel av satsade resurser varför direktiv till tjänstemännen kommer att ske om garanti för rimlig tid för planering och uppföljning skall gälla i Huddinge skolor.

Vi i LR är mycket positiva till detta partigemensamma uppvaknande

För LR Huddinge

Gunnar Löfgreen, Olof Holm, Jan Kontinen, Karin Johansson, Annika Hakkestad och Anna Wigren

Ökad statlig styrning, någon?

Kommentarer (2)

  1. Cathérine Viotti skriver:

    För en gång skull ett riktigt roligt aprilskämt! 🙂

  2. Kristina Ivri Haugen skriver:

    Statlig styrning. Alla lärare måste vara med om att välja statlig styrning i höstens val!! Sen kan det nog vara för sent- då får vi ett permanent dåligt läge i skolan vad gäller arbetsförhållanden, inflytande och löner!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)