Ang lärares planering

Igår hade jag terminens sista seminarium på temat “Orka och utvecklas som lärare – Lärares yrkesroll”. Det blev som vanligt intressant och givande, precis som tidigare seminarium helt unikt då det utgår från vad som kommer upp bland deltagarna.

Unik bör också varje lärares planering vara tänker jag. Vi är unika. Våra elever och elevgrupper är också unika. Det finns inga mirakelkurer, det vet varje lärare. Varje tillfälle för lärande behöver planeras, genomföras och följas upp medvetet och unikt. Jag blir glad när Skolverket är tydliga men ändå inte går in och styr i detalj:

“Det finns inga krav i skolförfattningarna på gemensamma bearbetningar av kursplaner och kunskapskrav inom skolan eller kommunen eller att dokumentationen av lärares planeringar ska ha en gemensam form. Det finns heller inga krav på att planeringarna i sig ska presenteras för elever och föräldrar. Enligt Skolverkets mening är de att betrakta som pedagogiskt arbetsmaterial. Föräldrar och elever har dock rätt att bli informerade om syftet med undervisningen och hur den ska genomföras. Sådan information kan ges på många olika sätt, till exempel genom samtal med eleverna och via informationsbrev av olika slag.” /Statens Skolverk

Att lärare prioriterar olika är det som ger skolan kraft. Jag är övertygad om att det är mest bra att eleverna möter många olika lärare genom sin skoltid, även om det kan finnas viss risk för relationströtthet. Några fungerar man bättre ihop med än andra. Vissa bekräftar en mer, andra utmanar mer. Sådant är livet och jag tror vi behöver möta många slags människor på vår “allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Lgr 11).

#skolchatt var det också temat förra veckan: att vara och göra olika? Frågan kvarstår:

Vilken plats finns idag för kufar i skolan?

Jag är övertygad om att många elevers kunskapstillväxt skulle gynnas av lärare som både utvecklar en egen professionell personlighet och en ödmjuk orubblighet. Det handlar om att orka och att utvecklas. Utifrån sina egna förutsättningar, behov, kunskap och föreställningsvärld.

Ett bra sätt är att följa #skolchatt på Twitter. Ikväll blir temat “Borde fler lärare ta plats i skoldebatten eller borde vi hålla oss i bakgrunden?”. Alltid Torsdagar kl 20-21. Alla är Välkomna!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)