Ang arbetsro i skolan

Läser dagens tidning:

Stöket i skolan stjäl tid från undervisningen

Både lärare och elever behöver mer lugn och ro i klassrummet. Men en stor andel av lärarna upplever att de saknar stöd från skol­ledningen eller från föräldrarna för att skapa studiero. /SvD Brännpunkt 7/5.14

och blir påmind om vårt eftersnack efter framträdandet i morgonsoffan häromsistens. Steffo ställde ju frågan om arbetsron minskat och både jag och försteläraren Lena Wallin svarade nekande, vilket förvånade honom och flera andra. Vi hann ju tyvärr inte utveckla detta vidare, men vår uppfattning är att arbetsron generellt inte blivit sämre på senare tid i våra klassrum. Därmed inte sagt att det inte är ett problem; anledningar till att det inte är så för oss är dels att vi arbetar i hyggligt välfungerande områden (jag lovar: en dags studiebesök på ex Rosengårdsskolan ger onekligen perspektiv på tillvaron som alla borde ha med sig innan man diskuterar frågan), dels att vi är tydliga ledare i våra klassrum.

Däremot var vi överens om att vi båda upplever att fler och fler elever inte fått med sig en vettig respekt för andra medmänniskor och vikten av att var och en tar sin del av ansvaret det innebär att ingå i en grupp människor. Tyvärr tror jag att det till stor del handlar om att föräldrar inte tar sitt livsviktiga föräldrauppdrag riktigt på allvar. Allt kan ju inte vara skolans ansvar, eller?

När Kim slagit Mika förväntar jag mig att föräldrarna pratar med varandra om det som hänt, inte att jag ska få en utskällning eller anmälan för att jag ingriper och hindrar vidare kränkning. Utan föräldrarnas mandat att undervisa och tillrättavisa deras barn kommer vi inte lika långt. Jag upplever tyvärr att en del föräldrar, i sin iver att göra livet lätt och njutbart för sina barn, istället gör det surt och jobbigt – då barnet inte får med sig ett för framtiden gynnsamt förhållningssätt.

Det behövs inte tydligare skrivningar i skollagen, däremot måste föräldrar och samhälle visa tillit till professionen och professionens pedagogiska överväganden. Det måste handla mer om att försöka göra rätt, än att till varje pris inte göra fel.

Kommentarer (2)

  1. Monika Thormann skriver:

    När jag besökte mina barn i grundskolan tyckte jag att det var förskräckligt. Barn som pratade, sprang på toa hur som helst och en allmän oro. Så var det inte för 25 år sedan när jag jobbade i grundskolan. Då frågade eleven läraren om den fick gå på toaletten.
    Jag jobbar sedan länge på gymnasiet. På mina lektioner är det oftast tyst och arbnetsro, men det som blivit sämre och som är svårt att komma till rätta med är att elever inte har med sig böcker/datorer/penna/papper, de har svårt att komma i tid och de blir förvånade när jag säger att man inte får gå på toaletten mitt i lektionen.
    Jag gick en journalistkurs förra våren. Deltagarna var i åldern 25 – 60 år och det gick inte en enda gång utan att flera kom för sent, kom in med kaffemugg och pratade i telefon samtidigt fastän lektionen hade börjat. Under lektionstid sprang många ut och svarade i telefon eller gick på toaletten. Det var intressant att se att något har hänt i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)