Årsarkiv 2015

Skapa kreativitet och lust i skolan

Jag grejar – alltså finns jag. /Elin Ek När man går från “pärlande” (pärlplattetillverkning) till att pilla med saker på riktigt och både kreera saker som består och som inte gör det behöver man både uppmuntran som stöd. Inte minst stöd i att leken och utforskandet i sig är viktigt. Jag tyckte det fattades ett… Läs mera »

Karriärvägar = Elevresultat

Tänkte skriva spontana tankar från seminarium “Karriärvägar i skolan höjer elevresultaten”, men fastnade i att främst citera panelens ord. Något att förhålla sig till! Ett syfte med karriärreformen är att höja elevernas resultat, ett annat är att höja läraryrkets attraktivitet. Själv tycker jag det första bör användas som en form av lackmustest på det vi gör på… Läs mera »

F som i Fail & Förväntan

Även jag lyssnade till Alli Klapp igår, om bedömning, betyg och lärande. Jag har även mött henne på resultatdialog. Det är en klart centralt område hon valt att forskat inom. Ni som följer mig vet att jag tillhör dem som faktiskt inte har en bestämd uppfattning när det gäller betyg, utan kan se såväl för- som… Läs mera »

Hur gör de som faktiskt lyckas?

Maria Sundén Jelmini beskriver i #skolresan – jakten på goda exempel – hur vi kan lyfta de låga resultaten. En del tydliga fynd lyftes upp: tidigt stöd, till många elever läraryrket ges status bra och gedigen lärarutbildning långa skoldagar tydliga nationella standarder tydliga regler, tydlig disciplin, tydlig uppmuntran goda beteenden och gynnsamma förhållningssätt är nyckeln endast skolor som… Läs mera »

Demokratiuppdraget? För att jag är värd det!

Lyssnar på Ylva Pettersson som talar om vårt viktiga demokratiuppdrag. Vi lärare har alltid värnat demokratiuppdraget och att varje elevs röst ska få höras i våra klassrum. Vi har tränat dem, både för att det är en förmåga som står i läroplanen och i omsorg om dem och framtiden. Min uppfattning är att eleverna aldrig simmar… Läs mera »

Guldäpplet och Undervisningen

Guldäpplet är ett pris som årligen delas ut till lärare som utvecklat sin undervisning med stöd av IT. Det finns även ett Särskilt Pris för den som uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. Viktigt är att det inte bara är något som är fräckt och kul, utan också… Läs mera »

Huvudmannaskapsåtertagande?

Om en lärare över tid brister i sin yrkesutövning kan fråntas sin lärarlegitimation och därmed rätt att verka som lärare. Borde inte samma sak gälla huvudmän som över tid visar att de inte klarar av att ordna en skola som ger varje elev de möjligheter i livet som staten via skollagen stadgar? Jo, säger Åsa Melander… Läs mera »

Apropå Lärmiljö #hursvårtkandetvara

I onsdags var jag på “Framtidens Hållbara Skola”, det blev ett klart givande seminarium på temat. Här finns en hel del att göra! En skrift kommer inom några veckor. Att bygga en ny skola är en stor investering för varje kommun – att inte göra det kostar dock faktiskt ännu mer, när vi vet att varje… Läs mera »

Engagemang och tappade sugar

Denna helg Töjnan Tiger Cup, där över 200 lag mäter sin styrka på innebandyplanen, däribland äldsta dotterns. Flera av de matcher jag såg var tämligen jämna, några få spelar sticker ut men annars ligger många på samma tekniska nivå. Ändå är det i allmänhet något lag som avgår med segern. Vad är det som gör skillnaden?… Läs mera »

Möten som betyder

I söndags kväll fick jag ett samtal jag inte väntat. Jag fick höra att jag, i egenskap av dåvarande sekreterare i patientföreningen Carpa med telefonnummer på hemsidan, en söndagskväll 2008 pratat en god stund med Lena från Gotland. Hon hade då fått sin diagnos och tappat lite hopp. Efter en stunds samtal om stort och smått… Läs mera »