Månadsarkiv oktober 2012

Fredagsprov och Gensvar Direkt!

Man kan – och bör – säga mycket om lärares professionella gensvar och bedömning för lärande. Men som så ofta i skolans värld räcker det inte långt att tala om tingen. Tankar och intentioner måste också omsättas i konkreta handlingar om det ska spela någon roll i förlängningen. Här handlar det om att göra rätt… Läs mera »

Hög tid prioritera rätt!

Med tisdagens rundabordssamtal ”Forskande lärare och karriärtjänster” i färskt minne tar jag idag en paus från skolvardagen för att vara med på ”Skolforskning – Erfarenhetsutbyte 2012”. Flera mycket lovvärda projekt och erfarenheter redovisas, den som har Twitter och följde #skolforskning fick i alla fall ta del av en del spontana kommentarer och erfarenheter (vilka även… Läs mera »

Engagemang från föräldrar

Igår hade vi traditionsenlig städdag på Föräldrakooperativa förskolan Kotten (enligt uppgift en av del äldsta ännu fungerande föräldradrivna förskolorna). Under fyra timmar hjälptes elva föräldrar samt personal åt att feja i alla vinklar och vrår. Imorgon måndag har barnen sannolikt en av Sveriges mest välstädade lokaler när det gäller barnomsorg och skola. Väl värt det… Läs mera »

Välja kompetensutveckling

Har statssekreterarens ord ännu ringande i öronen: “Sverige klarar inte en hög ambition att vara ett välfärdssamhälle utan hög kompetens, detta hänger samman” /Peter Honeth, Resultatdialog 2012 “Vi måste lyfta lärarprofessionen, genom bra kompetensutveckling, införande av lärarlegitimation och karriärtjänster … Lärarkunnande samt forskarutbildning för lärare är byggstenar … För lite av lärares kompetensutveckling har haft genuin forskningsbas… Läs mera »

Lärardilemman: Case Studies

Igår var jag, efter en intensiv men givande skoldag, inbjuden av LR Stud i Uppsala att leda workshop/seminarium “Case Studies“. De har arrangerat fyra dylika tidigare, där olika forskare och yrkesverksamma lärare kommer och leder en workshop för lärarstudenter utifrån dilemman i en lärarvardag. Som ett sätt att skaffa sig handlingsberedskap och ökad medvetenhet. Sist var… Läs mera »

Upp till bevis!

Läser i dagens tidning: Nu höjer vi lärarlönerna i Stockholm. Jag vet att även Sollentuna (där jag bor och har mina barn i skolan) har lagt undan pengar i budgeten för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för lärare. Nästa år (ett halvår bort) stadgar avtalet “minst märket”. Tidigare år har “minst” i de flesta… Läs mera »