Månadsarkiv oktober 2011

Infrastruktur som fungerar

Behöver ett telefonnummer till äldsta dotterns klasskamrat. Skolan använder ett smidigt e-system för kontaktuppgifter, skriftliga omdömen, utvecklingsplaner, planeringar och liknande. Tänker att det bara är att logga in och få tag på uppgiften. Men icke. E-systemsleverantören är … … utsatt för en överbelastningsattack, från någon som vill göra skada. Attacken har kommit i omgångar, med… Läs mera »

Finlands sak är vår?

Idag tog jag flyget över Östersjön för att föreläsa kring temat Arbetsro i skolan på Svenska Normallyceum i Helsingfors. Det blev bli mycket intressant, det finns ju en hel del likheter men även en del skillnader. Jag har tidigare varit på enstaka studiebesök i Finland tidigare, men fick nu chansen att föra lite dialog. Det… Läs mera »

Är pedagogiken hönan eller ägget?

Hade jag bott i Göteborg hade jag sett till att få ägna en del av fredagen som kommer till att bevista en disputation. På en disputation beskriver ofta opponenten på en timme vad avhandlingen handlar om i powerpointformat. Är det då en vettig avhandling med en vettig opponent har man på det sättet fått till… Läs mera »

Vad är heligt?

På de seminarium kring lärares yrkesroll jag just nu testar är en av diskussionsfrågorna Vad är kärnan i läraruppdraget? Mer än en gång har svaret på frågan blivit ungefär: Får man svära i kyrkan och säga undervisning? Mitt svar är att självklart får man använda de begrepp som Sveriges riksdag använder, ty vi har ett… Läs mera »

Råd & Dåd från Statens Skolverk

Skolverket har i veckan släppt sina Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen. Till de allmänna råden finns även kommentarer som ska vara ett stöd för läsandet och arbetet med råden. “Allmänna råd” låter som lite tips & trix, men det är istället faktiskt frågan om: “Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en… Läs mera »

Läraryrkets tre ben

Sitter nu på tåget hem från Utbildningsvetenskapliga kommitténs Resultatdialog. Det har varit två givande dagar med många nya tankar och idéer. Tänkte ta en liten lur, men tankarna surrar. Inte minst ringer orden från den avslutande paneldebatten: Evidens + Beprövad erfarenhet + Personlig Bedömning = Läkarkårens tre ben. Kan det även ses som Lärarnas? /Ingrid… Läs mera »

Främja No genom samhällsfall?

Att utgå från samhällsfrågor i grundskolans naturorienterande undervisning – kan det vara ett sätt att öka elevers intresse och kunnande? – Detta har varit frågan för av forskningsprojekten som fått stöd av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté och som nu redovisats vid UVKs Resultatdialog. Vi vet ju att intresset för naturvetenskap minskar, liksom att det är ojämt… Läs mera »

Låta lärare vara Lärare?

Läser dagens tidning: Omöjligt uppdrag vara lärare idag. Väl fångat av en grupp lärare, smaka till exempel på följande meningar: “De två huvuduppdragen vi lärare har handlar om kunskap och värdegrund. Det är två ord som inte bara ska dokumenteras, utan de ska framför allt genomsyra vår vardag.” Frågan är hur vi lyckats hamna i… Läs mera »

Ansvar för skolutveckling?

Så, då var man tillbaks på Universitetet för en kort paus från föräldraledighetens sångstunder på Öppna förskolan. Sist jag var här var när vi gjorde studiebesök med förra klassen (jag gör alltid det i år 3, ett mycket givande studiebesök – alla får då ett positivt förhållande till Universitetet och fortsatta studier). Det känns mycket… Läs mera »

Informationsflöde

Tog idag tåget till Norrköping i syfte att leda ett seminarium kring Lärares yrkesetik. Denna gång består gruppen av lärare i modersmål. Det är en grupp med ganska speciella förutsättningar för sitt lärarskap, men jag är övertygad om att seminariematerialet håller även denna gång. Uppe med tuppen går jag in och tittar på hur pendeltågstrafiken… Läs mera »