Månadsarkiv januari 2011

Livskunskap 3: KOMET?

Så kom då till sist Skolverkets stora granskning av antimobbingprogram i skolan. I korthet visar den att det inte finns vetenskapliga belägg för att några av de studerande metoderna självklart fungerar. Måhända en smula beklämmande i sig, men det känns bra att man äntligen tagit sig i kragen och faktiskt försökt evidensbasera något som påverkat… Läs mera »

Livskunskap forts – Kompetens, Talang, Intresse

För en tid sedan skrev jag ett inlägg kring Livskunskap, föranlett en diskussion i Lärarnas yrkesetiska råd kring några inslag i media som var kritiska mot fenomenet som sådant. Lärarnas yrkesetiska råd har sedan dess fortsatt diskussionen, främst virtuellt, men även på mötet i förra veckan. Tankar måste få ta tid, och då vi alla… Läs mera »

Fjärde frihetsgraden – åka lift själv?

I helgen provade familjen slalom i Småland. Vi har tidigare varit i Orsa två sportlov. Från att vara hjälplösa hjälmfotingar (stor hjälm, små skidor) har barnen – med hjälp av skidskola, mängdträning, uppmuntran och stundtals övertalning samt beslutsam oräddhet – lärt sig att ta sig nerför backarna. Uppför har de dock varit hänvisade till att… Läs mera »

Blir du lättkränkt lille vän?

Igår hade Lärarnas yrkesetiska råd träff med BeO Lars Arrhenius (Barn och ElevOmbudsmanne, inte att förväxla med BO, BarnOmbudsmannen). BeO är en del av Skolinspektionen, men med ett eget uppdrag (BeO inrättades av regeringen 2006). Det blev ett intressant samtal. Antalet anmälningar till BeO har med tiden ökat kraftigt. Till viss del kan man tänka… Läs mera »

Saker händer när inget händer – vikten av rutin och reflektion

Inledde vårterminen med en föreläsning “Arbetsro och Lärarledarskap” för lärarna på Möllevångsskolan i Malmö. En av biträdande rektorerna hälsade personalen åter till en termin full av sprudlande möjligheter. Och så är det förstås – efter skollov möts vi åter för att tillsammans beträda ännu obruten mark. Självklart är det i mötet mellan lärare och elev,… Läs mera »

önskan 2011-1-1

Såhär på årets första dag 1/1-11 är det efter en lyckad avslutning på det gamla året ställa några önskningar inför det kommande. Jag önskar/hoppas/vill att 2011 för med sig… att vi får till en bra kunskapstillväxt och en på alla sätt god arbetsmiljö i vår klass och skola… att implementeringen av Skola2011 bjuder på god… Läs mera »