Årsarkiv 2010

Professionell kostym?

Idag terminsavslutning! Härligt med en skolgård helt i vitt. På Fruängens skola följer avslutningen traditionen. Först en föräldrafri samling i klassrummet, där vi tillsammans summerar terminen. Sedan samling i aulan, alla klasser F-3. Traditionella julavslutningssånger (när man nu såg dem i powerpoint slås man av det kristna inslaget i Nu tändas tusen juleljus…), rektors tal… Läs mera »

Gränsen går?

Medverkade i Skolfront i torsdags, i egenskap av företrädare för Lärarnas yrkesetiska råd. Inslaget handlade om en skola i allmänhet och en lärare i synnerhet med påstådda rasistiska tendenser – nyheter man inte vill läsa. Världen är inte svart eller vit – snarare färgglad! Meningarna verkar gå isär hur det egentligen står till på skolan… Läs mera »

Vilken blir “bästa avhandling” sista kvartalet 2010?

Ett av mina mer stimulerande sidouppdrag – med direkt koppling och nytta till lärarvardagen – är deltagandet i 360/Skolportens Lärarpanel. Sedan 2006 har vi (f n åtta stycken lärare, fyra från varje lärarorganisation) varje kvartal utsett ”Lärarnas favoriter” bland de 20-40 avhandlingar som spikats inom skolforskningen. Lärarfavoriterna lyfts upp i tidningen 360 samt på Skolportens… Läs mera »

Kaizen – riktningen är viktigare än hastigheten

Läser Jan Lenanders blogginlägg kring “Gudrun Neil – en helt vanlig mellanstadielärare”, berörs och får en massa tankar i mitt huvud. Jag tror mycket på FoU – Forskning o Utveckling. “Det enda som skiljer himlen från helvetet är att det senare helt saknar förbättringspotential” som jag skrev ett kortare PM på universitetets mycket givande kurs… Läs mera »

Är det rimligt? Är det bra?

Nyss hemkommen från skolan. Nu sitter kopior på elevernas skriftliga omdömen i respektive pärm och finns i deras postfack (varje elev i klassen har ett postfack, fredagar är det postfackstömning!). Det blev sammanlagt 400 sidor utskrivna! Då ska vi ha i minnet att eleverna i år två inte har undervisning i alla ämnen… I mitt… Läs mera »

Skönt sätta igång igen efter höstlov

Igår drog skolan igång igen efter höstlovet. Flera föräldrar undrade om det var tungt att komma igång igen, men jag svarade helt sanningsenligt “Nej, inte denna gång. Vi har många planer för vad som är tänkt att hända ‘efter höstlovet’ – och nu är vi äntligen där och kan börja göra det. Den ordinarie fritidspedagogen… Läs mera »

Lärare gör skillnad

“Blygsamhet är en prydnad man kommer mycket längre utan…” För ett antal år sedan skickade journalisten Catherina Ronsten ut frågan “har ni några lärare som betytt något för er?”. Hon blev dränkt i berättelser. Hon intervjuade några av de som hörde av sig – och sökte sedan upp lärarna som beskrivits och intervjuade de med…. Läs mera »

Elever i skolsvårigheter – individ eller kontext?

På Skolforum finns mycket som är gratis att lyssna på och låta sig inspireras, utmanas och bekräftas av. Bland annat finns det flera olika ämnestorg, heta hörnet, stora scenen mm. RUC (Regionala UtvecklingsCentrum, antar det finns på varje universitet med lärarutbildning) har också hand om Kunskapstorget. Programmet där har många punkter som verkar intressant. Idag… Läs mera »

Samtalet – vägen framåt

Idag kom Anneli Frelin, universitetslektor från Uppsala Universitet och samtalade över en kopp kaffe i Lärarnas yrkesetiska råds monter på Skolforum. Det blev ett mycket givande samtal som bland annat kretsade kring lärares relationsarbete (vilket även lyfts upp och problematiseras i Annelies avhandling “Teachers Relational Practices and Professionality” (våren 2010, även utsedd till en av… Läs mera »