Replik Jonas Thente: Matematik som huvudämne tillhör dåtiden – politikerna bör satsa framåt

Jag håller med Jonas Thente i sin kröniak i DN om att politikerna bör satsa framåt och ändra de sjunkande resultat som svensk skola uppvisar. Däremot håller jag inte med om att bekämpa elevers sämre prestation i matematik genom att prioritera bort ämnet och att dess status som kärnämne skulle tillhöra dåtiden. Det är en utmaning att undervisa i matematik och då menar jag matematik och inte att hålla lektioner som bara består av beräkningar. Fungerar det kommer matematiken träna elevers analytiska förmåga, problemlösningsstrategier som i sin tur är andra ämnen behjälpliga.

Thente skriver vidare att språkutvecklingen hjälper elever att utvecklas i matematik som också är ett språk. Absolut, ämnena i skolan har en komplex samverkan och det är därför som tematisk undervisning kan fungera mycket väl. ”Det är inte så att om man behärskar matematik så kan man [bara] matematik”. Att framtidens jobb finns inom media och internet har Thente säkert en poäng i. Han lyfter exempelvis spelutveckling där han menar att Sverige ligger i framkant. Jag undrar om Jonas Thente är medveten om hur mycket matematik som ligger bakom spelindustrin och det stora på internet som Google, Spotify, Facebook och Twitter.

Det är inte fruktbart att sätta enskilda ämnen mot varandra utan det är dags att lyfta skoldebatten och satsa framåt. Det gäller då att säkerställa lärares behörighet, kvalité och arbetsvillkor. Då först kan vi vända skolresultaten och diskutera hur skolans ämnen ska samverka och inte konkurrera ut varandra.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)