Nu smäller det ordentligt i legitimationsfrågan

Lärarlegitimationen… Lärarlegitimation… Återigen denna lärarlegitimation… Mycket (ibland orättvis) kritik har riktats mot Skolverket i denna fråga: först blir några lärare legitimerade i 13 ämnen, därefter är det ostbrickor för Proffice-medarbetarna och nu föreslås det en senareläggning av kravet på lärarlegitimationen. Det sistnämnda är inte Skolverkets fel, anledningen är att tidsramen för uppdraget från Regeringens sida är snäv och komplexiteten i hanteringen av uppdraget är större än beräknat.

I den aktuella hemställan ber Skolverket Regeringen om en markant förändring i lagtexten gällande lärarlegitimationen. Målet är att vissa bestämmelser om lärarlegitimation ska tillämpas senare än planerat.

Betyder det då också att man senarelägger kravet på att nyexaminerade lärare ska genomgå en introduktionsperiod? Dessa nyexaminerade behöver, enligt gällande lagstiftning, en legitimerad lärare som mentor. I dagsläget finns endast 2000 legitimerade lärare, chansen för en nyexaminerad lärare att få en mentor är mycket liten. För att kunna skapa en kvalitativ och högvärdig introduktionsperiod hade det varit logiskt att stoppa introduktionsperioden tills det finns tillräcklig med legitimerade lärare.

Skolverket vill istället att Regeringen ändrar reglerna kring introduktionsperioden: “Ändringen av behörighetsförordningen ska innebära att följande bestämmelser ska börja tillämpas vid ett senare tillfälle: 4 kap. 2 § om att mentorn under en introduktionsperiod ska vara legitimerad”. I och för sig inte heller dumt. Vi befinner oss just nu i en övergångsperiod. Krav på legitimation för mentorer bör vara ett undantag så att nyexade kan genomgå en introduktionsperiod. Det främst nu, innan alla lärare har hunnit ta ut sin legitimation.

Nu finns det två vägar vi kan gå: antingen accepterar vi temporärt försämrade villkor för nyexaminerade lärare eller så kräver vi från regeringen att hela introduktionsperioden skjuts upp, precis som det sker med legitimationen just nu. Vad är “bättre”?

Kommentarer (3)

 1. Gunnar Löfgreen skriver:

  Vi som drev frågan i början av 1980-talet med motstånd från alla lärarorganisationer (typ SFL, SL, LR) och politiska partier tål nog en fördröjning på ett år. Sen är det förvånande att den myndighet som aldrig visar förståelse för oss på färltet när vi protesterar mot att vi ges för kort framförhålningstid när saker ska införas, nu själva anser sig ha rätt att inte hinna sitt uppdrag.

 2. sören holdar skriver:

  “Skolverkets bedömning styrs av behörighetsförordningen och utgår helt från den dokumenterade utbildningen.
  – Skolverket kan och ska inte bedöma lärarens praktiska erfarenhet, säger Pia-Lotta Sahlström. Vårt uppdrag är att utfärda en legitimation som anger vilken behörighet läraren har enligt sitt examensbevis. Lärare och ansvarig rektor behöver sedan ha en dialog om vilken behörighet läraren har och om det stämmer överens med den faktiska kompetensen.”

  Det illa gjorda är det illa tänkta. Förutom debaclet med gymnasieungdomar (nästan) som knäcker extra med att tävla om vem som stämplar flest lärarleg. kan vi läsa Pia-Lottas kommentar ovan. Lärarleget är redan ett skämt. Jaså du är legitimertad lärare ha ha ha!

  Vi talar inte om examensbevis. Inte om den “faktiska” kompetensen. Sa Måns
  Examensbevis är vad vi talar om. Sa Bill.
  Fantastisk kompetens. sa Bull.

  En alltigenom generande pinsamhet – säger Sören

Lämna en kommentar

 • (will not be published)