Lärare ska inte bedömas av privata företag

De närmsta åren kommer regeringen använda 1,5 miljard kronor för att lärare inom grund- och gymnasieskolan ska få större möjligheter att göra karriär inom sitt yrke. Något som LR Stud ser mycket positivt på, satsningen är ett viktigt steg för att öka attraktionskraften till yrket.

Även om regeringens förslag inte är helt klart ännu så har flera kommuner tagit egna initiativ i frågan. En av dessa kommuner är Jönköping, där har kommunpolitikerna valt att anlita ett privat företag vars uppgift är att meritera duktiga lärare. För några dagar sedan hade P1 Morgon en intressant diskussion om denna satsning mellan Anne-Marie Grennhag, (M) ordförande för Barn- och utbildningsnämnden i Jönköping och Charlie Heinpalu, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Jönköpings län. Heinpalu lyfte en viktig poäng – varför ska privata företag bedöma vilka som är skickliga lärare och vilken är den vetenskapliga grunden?

Ambitionen från Jönköpings håll är positivt men vi är kritiska till att de viktiga karriärstjänsterna blir ett sätt att involvera privata företag som saknar kunskap om läraryrket. Missförstå mig inte – jag är inte emot att skolans organisation förändras och att man tänker nytt. Det jag vänder mig emot är att det är företag som ska bedöma lärare. Har dessa företag verkligen det som krävs – kunskap om undervisning? Är det inte så att bedömningen skall göras inom organisationen av erfarna lärare?

Vi i Lärarnas Riksförbunds Studerande förening har stora förhoppningar om att satsningen från regeringen på karriärstjänster ska bli kvalitativ och likvärdig för alla lärare på grundskolan och gymnasiet i Sverige men jag tror att Jönköpings valda väg är fel väg.

Kommentarer (4)

 1. Pekka Karvonen skriver:

  I den mån duktighetsmätning ska tillämpas på lärarna, måste det ske på ett likvärdigt sätt över hela riket. Man kan då inte ha en uppsjö av lycksökande privata entreprenörer som var och en på sitt lilla sätt utför uppdraget. Skolinspektionen kanske kan ges uppdraget, och även kostnadsmässigt borde det vara lämpligare med EN aktör istället för att hjulet uppfinns i slumpvisa delar av landet. Kriterierna för vad som anses vara väl genomförd undervisning bör dessutom vara en levande diskussion där lärare runt om i landet ges chansen till påverkan. Det känns heller inte vettigt att man som lärare en gång för alla får sin kompetens fastställd på en nivå som man behåller karriären ut. Med den apparat som krävs för fortlöpande kvalitetskontroll kan man fråga sig om pengarna är väl investerade. Kanske det bästa istället är att, eftersom pengar för kvalitetshöjning tydligen finns, satsa allt på ett generellt lönelyft. Må hända att söktrycket till lärarutbildningen räcker som ett mått på hur duktig lärarkåren blir i det långa loppet utan att allt ska försöka mätas?

 2. Jan Lenander skriver:

  Jag anser att skolorna borde ha ett ansvar för gedigen uppföljning av lärarnas viktigaste uppdrag, dvs. undervisningen. Att lärare skulle utvärderas av alla möjliga andra instanser är ett tecken på att den självklara utvärdering som arbetsgivaren borde ha inte genomförs tillfredställande.

 3. Bengt skriver:

  Lärare skall bedömas av andra väl meriterade lärare med utbildning samt lång och vitsordad erfarenhet i yrket!

  INTE av några “nissar från Manpower” utan vare sig specifik utbildning eller livserfarenhet!

  Hur skulle det se ut om exv. läkare “examinserades” av andra än läkare?

 4. Claes Andersson skriver:

  Att en granskning göra av ett fristående institut är kutym i andra länder och inget särskilt konstigt egentligen. Däremot håller jag med om att granskningen måste utföras av mycket kunniga personer. Som jag förstår det så måste det vara särskilt utvalda och träande yrkesverksamma lärare som får det uppdraget. Absolut inga professorer eller forskare långt från praktiken.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)