Idag börjar Lärarnas Riksförbunds Studerandeförenings kampanj i Almedalen

LR Stud i kiltar

För andra året i rad kommer det vara lärares introduktionsperiod som står i fokus. LR Stud, har två år i rad valt just introduktionsperioden som sin fokusfråga, rätt anmärkningsvärd då det egentligen inte är en studentfråga utan en fråga först efter examen. Det gör det för mig uppenbart att studenterna är intresserade av och medvetna om sin framtida situation. En framtid som är allt annat än enkel och som måste tas på allvar.

I Almedalen 2011 presenterade vi en introduktionsperiodslös lärare, en lärare som vikarierat runt men inte fått ihop sin introduktionsperiod och således inte heller sin legitimation. Sådana lärare fanns det gott om i Skottland tidigare. Det blev därför ett naturligt steg för föreningens styrelse att åka dit. I november 2011 åkte vi till Edinburgh, Skottland och pratade med lärare, mentorer, kommuner och fackförbund. De gav en klar bild av att systemet innan deras nuvarande system Teacher Induction Scheme var problematiskt för nyexaminerade lärare. De konstaterade också att det nya systemet var värt vartenda öre.

I rapporten ”A Teaching Profession for the 21st Century” gavs det gamla systemet som föregick ”full registration” (lärarlegitimation)skarp kritik.. De problem som framhölls var bland annat en stor brist på likvärdighet i systemet samt att de nyexaminerade lärarna användes som vikarier på många skolor: ”While some new teachers praised the help they had been given in their probationary period and quickly secured permanent employment, others were given little guidance and could find themselves teaching in a multiplicity of schools on a supply basis”. Det är precis denna oro som lärarstudenter i Sverige idag känner.

Skottland valde att följa rapportens rekommendation och införde ett introduktionssystem för nyexaminerade lärare med garanterade platser. Vi kommer därför hylla Skottland genom att under veckan bära kilt.

Kampanjens höjdpunkt är onsdagen den 4 juli klockan 12-13 i kårhuset Rindi. Där kommer vi har ett seminarium med titeln Skottland – Steget före oss? i panelen medverkar:

Maria Stockhaus, Ordförande för utbildningsberedningen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Bertil Östberg, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet.

Ingela Fondin, Rektor och 1:e vice ordförande, Sveriges Skolledarförbund. Freddy Grip, Ordförande, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

Moderator är: Tanvir Mansur, styrelseledamot Saco Studentråd.

I anslutning till seminariet släpper vi vår rapport Nya lärares introduktionsperiod — hot eller möjlighet? Vi bjuder även publiken på en lunchmacka och för er som inte kan vara i Visby kommer seminariet att sändas på www.saco.se/play

Ser du någon i kilt under veckan så fråga gärna om introduktionsperioden och det skotska systemet.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)