Bra lärare minns man

I en ledare härom dagen skriver Anders Lindberg om vikten av bra lärare och en skoldebatt som utgår från det grundläggande. Istället för att politikerna ska inrikta sig på ”quick-fix- lösningar så hävdar han att skoldebatten bör rikta sig mot värdet av läraren.

När Lindberg beskriver läraren Folke Grauers på sin juristutbildning skriver han: ” … en mycket strikt, korrekt man vid namn Folke Grauers, då docent, sedermera professor i fastighetsrätt. … Jag var rädd för Folke Grauers, det är jag nog fortfarande. Men, trots att det är snart 20 år sedan, kan jag fortfarande rabbla 4:19 Jordabalken om köparens ”undersökningsplikt” i sömnen”. Jag tycker att Lindbergs beskrivning säger mycket om just värdet av läraren. Även om läraren var strikt och korrekt lärde man sig ändå mycket av läraren. Han beskriver fler minnesvärda lärare, och det är just det som är poängen, bra lärare minns man. Lärare måste få tid, energi och möjlighet och leva ut sin lärarroll, vara bra och bli minnesvärda.

Vi i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening applåderar att fler och fler inser att det är läraren som spelar mest roll för elevernas framgångar. Lärarna är det centrala i svensk skola och bör därför också vara det centrala i skoldebatten. Nu är det i princip endast arbetsgivarna som inte insett värdet av lärarna – vi hoppas de gör det snart och visar det i avtalsrörelsens nästa ”round”.

Kommentarer (2)

 1. Bertil Törestad skriver:

  Jag minns också flera lärare från in skoltid. Det fanns vissa som vi var rädda för i klassen, och dessa upplevde jag aldrig som så givande rent pedagogiskt. Däremot är de andra ord som används för att beskriva Grauers bättre: strikt och korrekt. Jag skulle vilja tillägga kunnig.
  Tyvärr har lärarutbildningen under en lång följd av år lidit av en förlust i pregnans som känntecknat såväl synen på kunskapsbegreppet som på vetenskaplighet. Eftersom lärarutbildare finns kvar rätt länge i sina befattningar så kommer en mer vetenskaplig skola att ta tid att genomföra. Den dominans som nu finna bland lärarutbildare och skolforskare
  med den s.k. progressiva inställningen till lärande är djupt olycklig för hela lärarkåren och kommer att ta lång tid att kompensera för.

  Läraryrket är utomordentigt viktigt och därför kan man inte slarva med utbildningen av nya lärare.

 2. Per Nilsson skriver:

  Måhända minns man bra lärare, men dåliga lärare glömmer man aldrig. Jag instämmer att bra lärare måste ges en hög lön, goda anställningsvillkor och en realistisk chans att faktiskt få utföra sitt viktiga yrke. Det bör inte hindra oss från att avskeda dåliga lärare… I och med lärarutbildningen har vi ett gyllene tillfälle att skapa en ljus framtid för morgondagens lärare, ge enbart lovande studenter en introduktionsplats!

Lämna en kommentar

 • (will not be published)