Kategoriserade inlägg: VFU

Laddad med vfu-krav, i nya skor till Universitetskanslerämbetet

Lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning, VFU, ska förbättras! Det är i alla fall tanken med den utredning som Universitetskanslerämbetet (UKÄ) fått i uppdrag av regeringen att göra. UKÄ ska, genom att följa upp VFU:n utifrån några kvalitetsaspekter, identifiera förbättringsområden. Och till det, ville de höra vad vi tycker. Bakgrunden till uppdraget är att regeringen menar att det... Läs mera »