Återupptar skrivandet

Tiden den går, saker förändras och utveckling sker.  För mig närmar sig utbildningen  mer och mer slutet då jag har mindre än halva utbildningen kvar. Jag har snart varit fackligt aktiv i tre år, suttit snart två år i den centrala styrelsen för LR Stud och kassör i drygt ett halvår. Jag har jobbat inom Kriminalvården i drygt ett och halvt år och jobbat hos ett gymnasium i cirka en månad. Utöver utbildning, fackligt arbete och jobb har jag dessutom bott i Stockholm i över tre år.

Trots att tiden går kvarstår en hel del arbete. Utbildningen är inte över, jobbet återkommer varje vecka och det fackliga arbetet tar aldrig slut. Inom utbildningen är jag på termin sju och studerar linjär algebra samt algebra och kombinatorik. Är i början av båda kurserna. Vad gäller jobbet arbetar jag halvtid på en skola och har kurserna samhällskunskap och internationell ekonomi. Jag är aktiv i både lokalföreningen i Stockholm och i den centrala styrelsen, CS. I CS utför jag ett ständigt arbete kring ekonomin, även gör jag arbetet i lokalföreningen.

Tiden kommer att fortsätta gå men jag hoppas att jag kan ge en inblick i min vardag. Jag hoppas att jag, genom mitt bloggskrivande, kan ge lite ljus hur det är att vara en lärarstudent i Stockholm, Sverige. Dels dess möjligheter med också med svagheter och nackdelar. Dels hur det är att vara aktiv. Dels hur det är att jobba under studier.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)