Månadsarkiv februari 2015

Engagerad hellre än likgiltig

Hur är det egentligen att läsa till gymnasielärare under fjärde terminen, vara studerandefackligt aktiv och hinna med allt annat livet har att erbjuda? Jag kan inte svara för alla men  kan förklara hur mitt liv ser ut. Först och främst, jag studerar till ämneslärare inom historia och matematik, sitter i LR Stud Stockholms styrelse som… Läs mera »

Laddad med vfu-krav, i nya skor till Universitetskanslerämbetet

Lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning, VFU, ska förbättras! Det är i alla fall tanken med den utredning som Universitetskanslerämbetet (UKÄ) fått i uppdrag av regeringen att göra. UKÄ ska, genom att följa upp VFU:n utifrån några kvalitetsaspekter, identifiera förbättringsområden. Och till det, ville de höra vad vi tycker. Bakgrunden till uppdraget är att regeringen menar att det… Läs mera »