Vad är likvärdighet?

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Så står det i skollagen kapitel 1 § 9. Och det låter väl rimligt. Men hur praktiseras det då?

Ofta när skolan diskuteras talas det om resurser, ekonomiska sådana. Ofta i en sådan diskussion kommer den ena av parterna med argumentet att skolan ska vara likvärdig, inte lika. Det är en helt riktig iakttagelse, kostnaden för den likvärdiga skolan finns inte nämnd i skollagen, så det är upp till huvudmannen att sätta ribban för kostnaden, bara skolan är likvärdig. Tillåt mig en liknelse.

Alla bilar är likvärdiga. En bil är ett transportmedel som kan förflytta föraren och eventuella passagerare från en destination till en annan. Vi kan med den definitionen ställa oss undrande till varför det finns så många märken och modeller på marknaden. Det förefaller som att köparna tycker att epitetet bil rymmer mera än ovan nämnda definition. En del vill ha krockkuddar ifall de krockar, andra vill ha så mycket som möjligt under huven, några vill ha tysta bilar, somliga vill ha bilar som fodrar lite bränsle per körd mil och så vidare.

Därför skulle man kunna frestas att utmana läsaren med att påstå att Trabant och Bugatti Veyron inte är likvärdiga trots det faktum att de kan förflytta föraren och eventuella passagerare från en destination till en annan. Jag misstänker att majoriteten av läsare instämmer i att de nämnda bilarna inte är likvärdiga.

Men vad betyder ordet likvärdig egentligen? Enligt de tre synonymordböcker som jag slog upp ordet i, är likvärdig synonymt med jämngod, jämspelt, jämförbar, jämbördig, kommensurabel, adekvat, analog, ekvivalent, i paritet, lika bra, likartad, synonym, likbetydande, lika gällande, ekvipollent och homolog.

Hur bedömer vi då om skolan är likvärdig? Vi kan ju titta på ekonomin. Om vi hade en likvärdig skola i min kommun, varför står då inte andra kommuner i kö på torget för att få audiens hos kommunledningen för att få reda på hur man gör en likvärdig skola så billig? Här var grundskolan var 2012 11100 kronor billigare per elev och det fanns 1436 elever i den kommunala skolan. Förvisso med färre elever behöriga till gymnasiet till följd.

Så frågan är, vill kommunerna ändra sin syn på likvärdighet eller ska vi fortsätta köra Trabant lite varstans i landet?

Kommentarer (1)

  1. Bernt-Åke Bärling skriver:

    Likvärdigt kan det bli med samma huvudman, samma ekonomi. samma läromedel, i princip o s v.
    Visst kör många av kommunerna Trabant

Lämna en kommentar

  • (will not be published)