Förstelärare eller sekundalärare?

Nu står jag här vid min dator och ska skriva en ansökan för att bli förstelärare. Nu har äntligen startskottet gått för att lärare ska få karriärmöjligheter inom sitt yrke. Det är bra. Äntligen får jag en möjlighet att jobba med det jag vill och lyfta min lön. Tänk om jag får titeln ”Förstelärare”, mina åldrande föräldrar skulle bli så stolta.

Fast man skulle ju kunna spekulera i anledningarna till att dessa möjligheter tillkommit. Beror det inte på ett misslyckat kommunalt huvudmannaskap med en lönespridning som minskat? Att lönespridningen minskat beror bla på att kommunerna på många håll kategoriskt vägrat ens överväga ge lönepåslag i annat än kronor. Men nu kommer kärriärstjänsterna som en skänk från ovan för att ge möjlighet, till en för en god lärare, positiv reallöneutveckling. Jag ska söka, få jobbet och lön för mödan.

Men för en tid sedan deltog jag i en undersökning kring förstelärare. Ett av spörsmålen rörde vem jag ansåg skulle utse förstelärare. Jag svarade att jag ansåg att den rätten bör ligga på högskolorna. Det anser jag fortfarande.

Skollagen säger att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” En bra skrivning tycker jag.

Varför har jag inte redan mera lön om jag nu står här och tror så gott om mig själv i min lärargärning? Under många år har jag, i likhet med många andra, förundrat mig över hur skolledare bedömer mitt arbete. Under tio år har jag haft besök av rektor i klassrummet vid två tillfällen, inte planerade från rektors sida, inte mer än 5 minuter vardera.

Jag ställer mig frågan om skolledarna runt om i landet verkligen har kompetens att utse förstelärare. Vi har horder med skolledare som inte har kompetens att undervisa i den skolform som de är skolledare för. Nu ska dessa skolledare utse förstelärare?

Jag söker inte tjänsten som förstelärare. Varför ska jag det? Jag har redan varit på en anställningsintervju för att få den tjänst som jag har idag. Jag är på medarbetarsamtal och lönesamtal årligen, och nu ska jag skriva en ansökan för att bli förstelärare? Jag har haft två klassrumsbesök av Rektor på tio år, Rektor vet väl redan hur jag är som lärare?

Att skriva en ansökan till förstelärare skulle nu vara omöjligt för mig. Det skulle ju vara bekräfta att ingen vet vem jag är eller vad jag gör. Så är det naturligtvis inte. Alla, både elever, föräldrar, kollegor och Rektor, vet naturligtvis att min undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Christian Jensen

Självutnämnd sekundalärare