Morbid? Icke då, det är ju Halloween

Jo, jag vinnlägger mig om att göra så gott jag förmår efter de förutsättningar jag får. Några förutsättningar har jag själv införskaffat, kunskap och legitimation i mina ämnen. Andra har jag fått  ”von oben”, till exempel skollagen från staten, till exempel ramschemat från min arbetsgivare.

 

Min tjänst är i år fylld med lektioner som jag är behörig för, jag ska med andra ord undervisa, bedriva för- och efterarbete med anknytning till ovanstående, till exempel utöva den myndighetsutövning som jag enligt skollagen har kompetens till, nämligen betygssättning. Det framgår med all önskvärd tydlighet av skollagen 3 kap. 16 § som säger:

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.
Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.

Första stycket uppfyller jag för min del, det är bara att jobba på.

 

FAST, ponera att när jag nu kommer tillbaka till skolan efter lovet blir bemött av rektor som säger;

”Du, Crille (Jag har märkt att det finns en tendens att bli familjär om rektor har fått ett oförutsett problem var just jag är den som förmodas kunna leverera en quick-fix), jo, vi har ju som du vet inte fått behöriga lärare i alla ämnen detta läsår. Ja, du är ju legitimerad, så jag tänkte om du kunde skriva under betygen i 6B och 8C. Det är ju Eufraim (Jag har valt Eufraim som namn då det bara finns en bärare av detta namn i Sverige enligt http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/statistik/lan/Eufraim, jag vill ju inte trampa någon på tårna, så real Eufraim sorry om du känner dig träffad) som har haft dem och han har ju varit hos oss i 7 år, så det är väl inga problem?”

De som känner mig vet ju att jag är lika flexibel som en daggmask både på längden och tvären, så självklart tar jag mig an detta uppdrag? För att härma karaktären Sheldon Cooper från ”The big bang theory” må jag här utropa ”Bazinga!” Dock som en plötslig nysning, jag vill ju inte vara oförskämd. Så jag ber att få återkomma.

 

Bortsett från att jag uppfattar frågan som oförskämd, så finns det ett antal tankefel enligt mig. Låt mig förklara. Frågan är oförskämd då den visar att rektor visar att denne inte vet vad det åligger denne att göra så som det står i skollagen 3 kap. 14 § som lyder:

Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar.

Bedömningsstödet i årskurs 9 för slöjd, mitt ämne, klargör på sidan 16 följande:

Som slöjdlärare behöver du därför också grunda din bedömning för betygsättning på observationer och handledningssituationer under arbetets gång, inte enbart på produkt eller resultat – även om resultatet inte enbart syftar på det färdiga slöjdarbetet utan också kan avse elevens dokumentation, utvärdering eller redovisning.

Observationer var dagens ord.

 

Rektor ordnar i mitt schema så jag får möjlighet att observera mm i 6B och 8C. Fram till jul blir det 6 observationer. Är det ett fullgott underlag för mig att sätta betyg? Inte som jag ser det, för i skollagen 10 kap. 19 § står det:

När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen.
Vid bedömningen ska elevens kunskaper
1. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och
2. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9. Lag (2010:2022).

Jag måste alltså få tillgång till den dokumentation som Eufraim gjort kring varje enskild elev och tid att gå igenom denna. Det borde bli en del då vi snackar om två klasser. Jag skulle kunna tänka mig att jag skulle behöva 1 timme/elev i slöjd. Till detta kommer tid för att sambedöma med den legitimerade betygssättande läraren i textilslöjd. Jag kommer rätt snabbt fram till att jag kommer behöva runt 50 timmar som jag inte har. Nu råkar jag vara begåvad med en ångerfull rektor som inser att denne brustit i skollagen 3 kap. 14§ och därför blir det inget krångel med timmarna, jag får 50 timmars övertid. Och som jag beskrev så är jag ju ett under av flexibilitet så jag låter saken bero för nu…

 

Men som de observanta läsare ni är märkte ni att exemplet var låt säga udda, en 6:a och en 8:a? Om jag nu skulle säga att det i min fiktiva kommun finns 6 grundskolor och av dem så är det 2 som har legitimerade lärare i slöjd trä- och metall, hur blir kalkylen då? 12 klasser om 24 elever i snitt, 288 bedömningar och frågan vem som ska observera är obesvarad, vi har egen undervisning utöver att vara bedömare åt andra.

 

Eller om vi säger att det i min fiktiva kommun på den fiktiva skolan där jag är anställd saknas legitimerade för ämnet religion för 11 klasser? Låt säga att jag är legitimerad i ämnet och rektor ställer samma fråga? 22 elever i snitt i 11 klasser blir 242 bedömningar. Jag undervisar inte i ämnet, så jag måste först läsa in mig på styrdokumenten. Fast jag får en ordentlig lunta med arbeten och dokumentation från den obehöriga olegitimerade läraren, ett gediget underlag. Låt säga att jag behöver 2 timmar/elev för min bedömning, så motsvarar det 484 timmar. Det motsvarar drygt 11 timmars arbete/dygn under sex veckor.

 

Men varför detta tjafs från min sida? Det är väl bara att skriva under och se glad ut? Jo, om jag hade varit lika ryggradslös som den daggmask jag tidigare nämnt, då hade det bara varit att se till att få lite övertid så kosingen är fixad till sportlovet. Jag menar; ”Herr Ober? Eis bitte!”

 

Till skillnad från Rektorer och olegitimerade kan jag bli av med min legitimation. Det skulle betyda att jag skulle gå från en anställning som är tillsvidare till en med 6 månader i taget om jag har tur att få jobb varje termin.

 

Det kommer bli tufft för en del av oss inför årets terminsbetyg, så är det. Somliga kommer kanske känna sig tvungna att vara till lags, för ledningens krav och för gamla arbetskompisar. Känn efter om det är en rimlig arbetsbörda att lägga på oss. Ett tror jag kunna förutsäga; I april 2016 kommer många av oss begära av våra arbetsgivare att de redogör för AFS 2015:4 på följande sätt:

10 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till

 

  • vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
  • vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
  • om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
  • vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till

för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och

  • vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.
  • Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.

 

Men hur gick det nu med betygsättningen? Jo, jag bedömde ihjäl mig. Dog på juldagen när anspänningen släppte efter julafton. Rektor for ut till min änka med min sista löning, en reäjl en tack vare all övertid, och beklagade sorgen. Frun lät hälsa att jag dött efter att ha mumlat;

”Vem ska nu sätta betygen?”

 

 

Kommentarer (1)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)