Löneavdrag för myndighetsutövande?

I tidningen Dagens Samhälle debatterar Gabriel Heller Sahlgren det nu gällande betygssystemet. Han gör det bland annat med orden:

“Lärare kan i princip sätta vilka betyg de vill utan ansvarsutkrävande.”

Inlägget kan i sin helhet läsas här

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/dags-att-slakta-skolsystemets-heliga-ko-25364

Fast varför vill Gabriel Heller Sahlgren ha ansvarsutkrävande? Det finns inget i dagens praxis av skolornas personalpolitik som talar för ett ansvarsutkrävande. Så länge huvudmännen anställer obehöriga lärare till högre löningar än vad legitimerade får finns det inget som talar för ett krav om ansvarsutkrävande.

Rimligen kan man begära ett ansvarsutkrävande när mål och medel står i paritet. En obehörig kan inte vara myndighetsutövare, sätta betyg, och så länge huvudmännen genom sin lönesättning av sin personal inte visar att myndighetsutövning är en kvalificerad arbetsuppgift kan man inte förespråka ansvarsutkrävande.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)