Ljusdal styrs av teknokrater!

Gomorrn, gomorron i ottan! Trodde du, lille vän, att vi har demokrati i Ljusdals kommun? Så är det icke, lille vän, i Ljusdal har vi teknokrati…

Undrar hur föräldrarna skulle reagera om våra SO-lärare skulle våga sig på att säga så i undervisningen? Min gissning och förhoppning är att de skulle ringa läraren eller rektorn och fråga hur det kommer sig att lilla Kalle och Stina hårdnackat hävdar att läraren sagt så.

Jag undrar hur, läsare av denna insändare skulle reagera om jag som facklig företrädare hävdar att Ljusdals kommun styrs, åtminstone delvis, av teknokrater? Skulle du, kontakta din folkvalda och fråga om det är ett riktigt påstående eller skulle du tro att jag sniffat för mycket trälim slöjdlärare som jag är?

Ändå, vi styrs av teknokrater. Vi styrs av teknokrater som inte följer de beslut som fullmäktige tagit.

Men nu undrar du kanske vad det är för beslut som är anledningen till min harm? Ok. Det har tagits ett beslut om att pedagogers löneutveckling ska ligga över nationellt riktmärke. Men gudarna, och även fullmäktigeledamöterna, ska veta att så inte är fallet.

Så gomorron, lille vän, Ljusdals kommun styrs av teknokrater, samma teknokrater som anser att diskrimineringslagen krav om lönekartläggning vart tredje år inte behöver efterlevas för vi har påbörjat det under förra året, och då var det tredje året.

Christian Jensen

kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ljusdals Kommun

Kommentarer (1)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)