Inspektionsmyndigheten vill inte inspektera!

Den 15 juni 2016 tog Skolinspektionen emot en anmälan som jag undertecknat. Jag anmälde att Ljusdals kommun, i mitt tycke, brister i att efterleva skollag (2010:800) kap. 3 §16, då jag anser att huvudmannen inte i tillräcklig omfattning organiserat arbetet så att lagen har kunnat efterlevas varför lagens krav om legitimerad lärares betygsbedömning negligerats och rektorer beslutat om betyg. I min anmälan finns utdrag ur mailkonversationer med rektor kring det inträffade. I ett mail redogör en rektor för att denne satt betyg inte som rektor men som lärare. Jag i min tur kontrar med att skriva som synes nedan i ett utdrag ur vår konversation (var namnen är borttagna då mitt syfte är att belysa problematiken och inte rektorerna)

Jag kan inte dra mig till minnes att jag sett din eller din kollegas namn på någon tjänstefördelning rörande undervisning eller planering av undervisning för obehöriga lärare eller betygsättning. Ditt anställningskontrakt har jag inte sett. På din kollegas vill jag minnas titeln var rektor. Med det sagt är ni anställda som rektorer och inte lärare, varför ni inte kan betygsätta då legitimerade lärare finns på era enheter. Med andra ord måste ni organisera arbetet så att legitimerade lärare får förutsättningar att göra det lagen säger. Jag upprepar:

Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet
fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan
dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade
läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att
undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn. 

Du känner säkert igen texten från mitt förra mail. Jag misstänker att du och din kollega inte är behöriga i till exempel slöjd. Hade ni varit det hade ni väl sagt det till mig för att få tyst på mig?

Idag kom så ett brev från Skolverket. Brevet innehöll det beslut som är avbildat. skolinspektionen 1 skolinspektionen 2

Beslutet är synnerligen intressant. Skolverket avslår med hänvisning till att huvudmannen själv ska ha skriftliga rutiner. Dock, med stort D, har Skolinspektionen meddelat den avdelning av myndigheten som gör regelbunden tillsyn om de uppgifter jag delgivit Skolinspektionen i min anmälan.

 

Som simpel skattebetalare, jo simpel jag har ju lärarlön, så får man ju svälja myndighetens svar även om svaret inte är vad jag hoppats på. Och svaret skapar nya frågor…

 

För det första

Jag börjar förstå mig på juridik. I skollagen (2010:800) kap. 1 § 9 står att ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

Men det står inte när. Eftersom att Skolinspektionen beslutat att avsluta ärendet trots denna skrivelse så måste det betyda att skollagen är att se som en samling strävansmål. Fast funkar det här förhållningssättet på alla andra lagar?

 

För det andra

Skolinspektionen har noterat frågan till sin regelbundna tillsyn. Kul, när blir det? Hur länge får det fortgå?

 

För det tredje

Kan man tänka sig en huvudman som räknar på detta?  Som inte tänker avsätta tid för den legitimerade läraren att planera lektioner och bedöma elever etc? Eftersom att legitimerade lärare i regel är dyrare än ickelegitimerade, så blir det ju en besparing att strunta i att låta den legitimerade göra det som lagen säger. Här kan man nog tjäna en hacka.

 

För det fjärde

Nästa vecka börjar Almedalsveckan. Makteliten, lobbyisterna och allehanda wannabes kommer att trängas med viktiga budskap och profetior. När jag i skrivande stund sökte i Almedalsveckans program på skola, så fick jag 268 träffar av 3750. Torde betyda att skolan är viktig, jag menar dryga 7% av träffarna…

Det kommer minglas och skapas samförstånd och missförstånd och skålas i bubbel, skrattas och gråtas. Men vad hjälper det? Så länge vi har en inspektion som inte vill inspektera, utan skriver sig fri det ansvaret genom att peka på att den anklagade själv ska utreda…

Ska vi förresten tillämpa det i alla dispyter; ”Nä jag var inte onykter när jag körde, det utredde jag ju igår, dagen efter jag körde…”

 

För det femte

Betygen är inte trovärdiga. Tänk en situation var två nior söker till samma gymnasieprogram. Elev X har 2,5 poäng mera än Elev Y. Elev Y kommer inte in men vet att Elev X inte haft legitimerade lärare och att ingen legitimerad bedömt Elev X. Elev Y överklagar således sitt avslag till antagningsenheten.

Finns det någon mera än jag som kan se vilken soppa det kan bli? Ja, det är jag säker på. Skolinspektionen kan se det och det är väl därför ärendet avskrivs.

 

Nä, H.C. Andersen hade rätt, nog behöver kejsaren nya kläder.

 

Från min bigårds lugn

Christian Jensen

Kommentarer (3)

 1. Anna skriver:

  Som förälder till barn med funktionshinder och även lärare så är detta alldeles normalt. Men om jag förstår dig rätt har du haft din konversation med rektor/rektorerna? Skolverket brukar hänvisa till att ta diskussionen med huvudmannen i det här fallet antar jag att det är en kommunal skola så ansvarig nämnd inom kommunen. Har du gjort det och fått dem att svara på ungefär samma sätt som rektorn då kan du anmäla men du bör då gärna sätta några namn på elever som har blivit felaktigt betygsatta av en rektor istället för undervisande lärare.

 2. Christian Jensen skriver:

  Det faller på sin egen orimlighet att namnge elever som jag skulle anse vara felaktigt betygsatta. Det skulle betyda att jag har ett bedömningsunderlag, vilket jag inte har. Det har ingen legitimerad lärare i exemplet ovan, då de inte haft det som arbetsuppgift och därför inte beretts tid att utföra denna arbetsuppgift så som skollagen anger.
  Därav anmälan till skolinspektionen. Jag trodde i min enfald att det var deras arbetsuppgift att se till att skollagen efterlevs, men nu vet jag bättre.

 3. Mmg skriver:

  Eftersom sanktionsmöjligheter saknas för Skolinspektionen i detta läge, behöver kommunen internt ta tag i problemet med de som bryter mot gällande bestämmelser och styra upp det felaktiga beteendet. Skolinspektionen hänvisar till vad du som kommunmedborgare kan göra, nämligen kräva ändring av arbetssättet hos din kommuns tjänstemän via dina folkvalda politiker, som får ta itu med de här rektorerna som bryter mot bestämmelserna. Antingen tar man ett fast tag om situationen genom att utbilda de som de inte känner till bestämmelserna eller på annat sätt ser kommunen till att de som arbetar i skolan följer reglerna för skolverksamheten. Ge inte upp nu, det är inte skolinspektionen som har bestämt att de inte kan tvinga kommunen att göra rätt! Det är nu man ska gå på kommunen och kräva att de gör rätt och följer bestämmelserna! Kommunen ska ha skriftliga rutiner för hur detta ska skötas. Finns det? Huvudmannen ska se till att bestämmelserna följs och vidta åtgärder! Mycket klart och tydligt uttryckt, enligt min uppfattning. Nu är det bara att köra på! Ställ en tidsfrist för när all tjänstefördelning ska vara klar inför nästa läsårs med-bedömande och hur stor del av tjänsterna som ska befrias från undervisning för att täcka in tiden för med-bedömandet. Lärare som ska hjälpa “ickelärare” att sätta betyg, hinner inte med så mycket egen undervisning och betygsättning i sin tjänst. Dessutom bör de lönekompenseras, för att de har en överordnad myndighetsutövningsroll jämfört med “icke-läraren” Självklart ska LR se till att det blir mycket dyrare för kommunen att anställa obehöriga utan lärarlegitimation.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)