Efterlevs politiska beslut?

Om en månad förväntar jag mig att få svar på nedanstående.

Hej

I “Budget 2014-2016” står att “Löneutvecklingen för pedagoger ska ligga över nationellt riktmärke”.

Men tanke på att vi nu skriver 2017 önskar jag att fullmäktiges ordförande, eller den som fullmäktiges ordförande finner lämplig, redovisar hur efterlevnaden av beslutet genomförts. Rimligen har även kommunens förtroendevalda revisorer granskat frågan varför jag även riktar frågan till deras ordförande.

Med vänlig hälsning

Christian Jensen, Medborgare i Ljusdals Kommun

Frågan borde vara intressant för politiken då Budget 2014-2016 beslutades under förra mandatperioden och att vi i denna kommun denna mandatperiod har en annan majoritet. De som nu sitter i opposition borde rimligen vara intresserade av att få veta hur det demokratiskt fattade beslutet verkställts.

För det har det väl?

Lämna en kommentar

  • (will not be published)